Kontakt

 

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

40-026 Katowice,

ul. Podgórna 4,

II piętro, pokój 36

 

tel. (32) 255 33 07,

tel/fax (32) 255 25 03

 

www.sep.katowice.pl

e-mail: biuro@sep.katowice.pl

 

Konto Bankowe:

PKO BP SA I O/Katowice

11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

 

NIP: 634-00-19-160

KRS: 0000035446

 

Nr ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 2.24/00011/2007

śwe 1-2017

 

ŚLASKIE WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNE
DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY
ODDZIAŁÓW SEP WOJ. ŚLĄSKIEGO i OPOLSKIEGO

Nr 1/2017 (130), Rok XXIV

styczeń - luty

streszczeniePDF

W NUMERZE
Słowo wstępne
Jerzy Barglik

BEZPIECZEŃSTWO W ELEKTRYCE
Stefan Gierlotka: Poparzenia łukiem elektrycznym podczas wykonywania robót budowlanych

NAUKI TECHNICZNE
Krzysztof Kluszczyński: Dlaczego młody naukowiec - inżynier powinien być humanistą?

UCHRON IĆ OD ZAPOMNIENIA
Marian Kwiatkowski: Odwaga czy niewiedza?
Jerzy Barglik: Historia Polskiego Komitetu
Elektrotermii SEP w zarysie. Część II, lata 1967 - 1971

SYLWET KI ZASŁU ŻONYCH ELEKTRYKÓW
Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Przemysław Sadłowski: Patron Roku 2017 SEP.
Prof. dr inż. Włodzimierz Krukowski (1887-1941)

WYWIADY ŚLĄSKICH WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNYCH
Wywiad z Wiktorem Seydakiem, Zasłużonym Seniorem SEP z okazji 90. rocznicy urodzin

KONFERENCJE, SEMINARIA, ZJAZDY
Krzysztof Kluszczyński: Jubileusz 55-lecia PTETiS w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 23 stycznia 2017 r.

KĄCIK ŚLĄSKI
Andrzej Czajkowski: Księżycowy Kącik Śląski

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Władysław Łoziak, Jan Strzałka, Zbigniew Waradzyn: Prof. dr hab. inż. Aleksy Kurbiel (1926- 2016) 40
Tadeusz Glinka: Tadeusz Musialski (1928-2016). Inżynier czynu polskiej elektroenergetyki
Tadeusz Glinka: Wiesław Tomaszkiewicz (1941-2016)

Z ŻYCIA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP
Szymon Ciura: Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP (13 grudnia 2016 r. – 4 lutego 2017 r.)

Z ŻYCIA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO SEP
Benon Soppa: Kalendarium Oddziału Opolskiego SEP (7 grudnia 2016 r. – 25 stycznia 2017 r.)

Z ŻYCIA ODDZIAŁU ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO SEP
Barbara Adamczewska: Działalność Oddziału Zagłębia Węglowego SEP na rzecz dzieci i młodzieży
Barbara Adamczewska: Spotkanie świąteczne OZW SEP w Bibliotece Śląskiej w dniu 19.12.2016r.
Barbara Adamczewska: Kalendarium Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (13.12 2016 r.– 30.01.2017r.)

 

 

 

Newsletter

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w Sekcji Energetyki.
Imię:
Email: