Kontakt

 

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

40-026 Katowice,

ul. Podgórna 4,

II piętro, pokój 36

 

tel. (32) 255 33 07,

tel/fax (32) 255 25 03

 

www.sep.katowice.pl

e-mail: biuro@sep.katowice.pl

 

Konto Bankowe:

PKO BP SA I O/Katowice

11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

 

NIP: 634-00-19-160

KRS: 0000035446

 

Nr ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 2.24/00011/2007

Komisje, agendy, poradnie PDF Drukuj

powołane w kadencji 2014-2018:

 

 

Rada Dyrektorów
przewodniczący Tomasz Michalik

 

Oddziałowy Fundusz Stypendialny
przewodniczący Piotr Wojtas

 

KOMISJE PROBLEMOWE

 

Komisja ds. Wydawnictw
przewodniczący Jerzy Trzeszczyński

Komisja ds. Działalności Gospodarczej
przewodniczący Jacek Janas


Rada Nadzorcza ds. Komisji Kwalifikacyjnych
przewodniczący Szymon Jagodzik

Komisja ds. Młodzieży
przewodniczący Artur Kozłowski

 

Komisja ds. Konkursów
przewodniczący Marek Krupa

 

Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień
przewodniczący Aleksy Kuźnik

Komisja ds. Kół
przewodniczący Andrzej Klaczkowski

Komisja Członkowska
przewodniczący Bogdan Czarnecki

Komisja Historyczna
przewodniczący Tomasz Kołakowski

Komisja ds. Realizacji Uchwał
przewodniczący Krzysztof Borkiewicz

 

Komisja ds. Mediów
przewodniczący Mariusz Saratowicz

 

Komisja ds. Firm Przemysłu
przewodniczący Mirosław Żbik

 

Komisja ds. współpracy z Instytucjami, Organizacjami i Izbami
przewodniczący Henryk Spierewka

 

Komisja Organizacyjna
przewodniczący Teresa Machoń


Komisja Pomocy Koleżeńskiej
przewodniczący Teresa Machoń

 

KLUB SENIORA

prezes Józef Naziemiec

 

AGENDY OZW SEP

 

Rada Nadzorcza Agend
przewodniczący Henryk Tymowski

 

Ośrodek Rzeczoznawstwa
dyrektor  Jan Kurek

 

Ośrodek Szkoleniowy
dyrektor  Teresa Skowrońska

 

Redakcja Śląskich Wiadomości Elektrycznych
redaktor naczelny  Iwo Cholewicki

 

PORADNIE


Poradnia Energetyczna i Norm
przewodniczący Stanisław Walczak

 

Newsletter

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w Sekcji Energetyki.
Imię:
Email: