Seminaria

Seminaria szkoleniowe

Do pobrania:

Najblizsze szkolenie: 5 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl szkoleń zorganizowanych przez Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Miejsce szkolenia: Dom Technika NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4, sala nr 4 (parter) od godz. 10:00 do godz. 15:00,
Koszt uczestnictwa: Opłata pełna: 200 zł;  ulgowa dla członków ŚOIIB oraz OZW SEP: 20 zł ,(warunek: opłacone składki)

Informacje dodatkowe

 Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
•    Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały na płycie CD oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
•    W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek.
•    Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Pisemne zgłoszenia (na kartach zgłoszenia) zawierające: imię, nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
Zgłoszenia proszę kierować na adres OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36, fax 32 255 25 03, e-mail: biuro@sep.katowice.pl . Ze względów organizacyjnych przyjmowane są tylko zgłoszenia na piśmie.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału
w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby chętnych, szkolenie może zostać odwołane.

Więcej informacji o szkoleniach udziela Biuro OZW SEP.