Relacje z wydarzeń aktualnych

Zapraszamy do przysyłania informacji o wydarzeniach w Kołach SEP

01.04.2021 r. Posiedzenie Wielkanocne Prezydium  OZW SEP

30.03.2021 r. Seminarium szkoleniowe

24.03.2021 r. XXIV Zebranie Zarządu OZW SEP - sprawozdawcze

18.03.2021 r. Zebranie Koła Terenowego nr 26 w Katowicach

11.03.2021 r. Zawody II stopnia Olimpiady EUROELEKTRA

08.03.2021 r. Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

04.03.2021 r. VII Webinarium  techniczne  z okazji Światowego Dnia Inżyniera

24.02.2021 r. .XXIII Zebranie Zarządu OZW SEP

18.02.2021 r. - Zebranie on-line Koła Terenowego nr 26 w Katowicach

16.02.2021 r. Posiedzenie zdalne Prezydium OZW SEP

25.01-2021 r.  XXII Zebranie Zarządu OZW SEP

21.01.2021 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

13.01.2021 r. II Webinarium Akademii Inżynierskiej w Polsce

12.01.2021 . Posiedzenie zdalne Prezydium OZW SEP

17.12.2020 r. Spotkanie świąteczne Koła Terenowego w Katowicach

16.12.2020 r.  Spotkanie świąteczne OZW SEP

25.11.2020 r. XXI Zebranie Zarządu OZW SEP\

23.11.2020 r. Seminarium historyczne poświęcone pamięci Lucjana Nehrebeckiego

19.11.2020 r. Zebranie Kola Terenowego nr 26

15.10-2020 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

12.10.2020 r. XX Zebranie Zarządu OZW SEP

17.09.2020 r. - Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

14.09.2020 r. - XIX Zebranie Zarządu OZW SEP

09.09.2020 r. - Posiedzenie Komisji Członkowskiej OZW SEP

08.09.2020 r. - III seminarium techniczne

POZOSTALE WYDARZENIA - patrz  ARCHIWUM WYDARZEŃ