Wydarzenia nadchodzące

14.11.2018

 

Spotkania Świąteczne

13 grudnia 2018 r. - Spotkanie świąteczne członków Koła Terenowego nr 26 w Katowicach

oraz Klubu Seniora w Domu Technika NOT w sali nr 4. godz. 16:30

 

17 grudnia  2018 r.- godz. 15:00   Spotkanie Świąteczne  OZW SEP.

w Bibliotece Śląskiej, w sali audytoryjnej "Parnassos"

Spotkanie to otwiera rok obchodów 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego SEP

 

Rok 2019 -  RAMOWY PROGRAM  OBCHODÓW 100-LECIA OZW SEP

 

23 stycznia 2019 r. godz. 19:00  Filharmonia Śląska
Koncert Noworoczny  "Walce Wiedeńskie"
Bilety w cenie 90 zł. Zgłoszenia przyjmuje Biuro OZW SEP.