KOMUNIKATY

Uwaga!

W dniu 3.07.2020r. biuro OZW SEP będzie nieczynne.  W tym dniu informacji udzielamy telefonicznie nr: 602-876-834, zapraszamy również do kontaktu na nasz adres: biuro@sep.katowice.pl


KOMUNIKAT KOMISJI ds. STRATEGII ZG SEP

Wznowienie działalności  egzaminacyjnej i szkoleniowej

Prosimy o zgłaszanie się do egzaminu e-mailem lub telefonicznie
najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin.


REGULAMIN przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych

Oferujemy indywidualne 3-godzinne szkolenia w siedzibie OZW SEP w dniu egzaminu.
Zgłoszenia na szkolenie i egzamin przyjmujemy telefonicznie lub e-mailem.

KOMUNIKATY

KOMUNIKAT KOMISJI ds. STRATEGII ZG SEP
Zachęcamy do zapoznania się i odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie

I  KOMUNIKAT   - wznowieniu dzialalności egzaminacyjnej i szkoleniowej `

Oddział wznawia działalność szkoleniową i egzaminacyjną. Oferujemy prowadzenie w siedzibie OZW SEP  indywidualnego 3-godzinnego szkolenia  przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego w cenie 180 zł. Od dnia 6 maja 2020 roku  szkolenia i egzaminy przeprowadzane są w zakładach pracy na podstawie indywidualnych  ustaleń.

Egzaminy kwalifikacyjne  w siedzibie Oddziału z zakresu  G1 będą przeprowadzane w każdy czwartek  od godziny 13:30  do godz. 15:30. 

Egzaminy kwalifikacyjne  w siedzibie Oddziału z zakresu  G2 i G3   będą przeprowadzane w drugi i czwarty wtorek miesiąca od godziny 13:30  do 15:30. 

PROSIMY O ZGŁASZANIE CHĘCI UDZIAŁU W EGZAMINU E-MAILEM LUB TELEFONICZNIE
najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin.
P

REGULAMIN przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych

Prosimy o zgłaszanie telefoniczne  lub e-mailem chęci udziału w indywidualnych szkoleniach i w egzaminach.

Tel. 32-255-33-07,   e-mail   biuro@sep.katowice.pl

Biuro OZW SEP jest czynne w godz. 10:00 - 15:00. (dyżur).

KliOczywiście w pełni obowiązują zasady  ochrony przeciwwirusowej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.klientów przyjmujemy  we wtorki i czwartki od godz. 12:00 do 15:30.

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA  pracuje zdalnie.
Proszę kontaktować się z dyrektorem ORz  Krzysztofem Borkiewiczem
Tel.  602-310-737  e-mail    orz@sep.katowice.pl


II  KOMUNIKAT - termin ważności świadectw kwalifikacyjnych

Dziennik Ustaw   Ustawa z dnia 16 kwietnia  2020 r. Artykuł 31x.
Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54

  1. ust. 1  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność
    w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca  2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020r.
  2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1,
    i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

OFERTA PRACY

Sąd Apelacyjny w Katowicach poszukuje pracownika. Szczegóły do pobrania: oferta

 


OFERTA PRACY

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu zatrudni osobę na stanowisku nauczyciela przedmiotów elektrycznych.

Kwalifikacje pedagogiczne nie są wymagane (osoba zatrudniona ma 2 lata na ukończenie kursu pedagogicznego).

Proponowana forma zatrudnienia- umowa o pracę od 1.09.2020 na etat, tj. 20 godzin tygodniowo (możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie wymiaru godzin).

Szkoła dysponuje bardzo nowoczesnym zapleczem technicznym, co zapewnia wysoki komfort pracy.

Wszelkich informacji na ten temat udziela Pani Teresa Horst, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, tel. 66 22 77 347 (Bieruń, Granitowa 130)