Walny zjazd delegatów SEP

W dniach 21 -24 czerwca w Poznaniu odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP. W Zjeździe wzięła udział delegacja OZW SEP w następującym składzie: Jerzy Barglik, Teresa Machoń, Teresa Skowrońska, Joanna Janus-Jurczyk, Bogdan Czarnecki , Sławomir Kasprzyk, Andrzej Klaczkowski, Artur Kozłowski, Zbigniew Kotuła Aleksy Kuźnik, Mariusz Saratowicz, Barbara Szendzielorz, Jarosław Walas, Piotr Wojtas (to są delegaci) oraz Jan Kurek – sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP i Iwona Gajdowa – redaktor naczelna Energetyki i Spektrum.

W wyniku wyborów prezesem SEP ponownie został Piotr Szymczak. Z naszego Oddziału do Komisji Rewizyjnej został wybrany Henryk Tymowski. Iwo Cholewicki otrzymał godność Członka Honorowego SEP – tj. najwyższe wyróżnienie SEP.

Do pobrania