Zebrania Prezydium i Zarzadu OZW SEP:

  • 7.08.2019r. - Zebranie Prezydium OZW SEP
  • 2.09.2019r. - Zebranie Zarządu OZW SEP
  • 14.10.2019r. - Zebranie Zarządu OZW SEP
  • 4.11.2019r. - Zebranie Zarządu OZW SEP