W Oddziale Zagłębia Węglowego SEP działają w obecnej kadencji poniższe Sekcje Naukowo-Techniczne:

  • Sekcja Energetyki 
  • Sekcja Przemysłu Elektrotechnicznego 
  • Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
  • Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej