W 1995 r. powstał Komitet Honorowy pierwszych Katowickich Dni Elektryki. Po zakończeniu tej imprezy Komitet Honorowy nie został rozwiązany, a jego członkowie wyrazili zgodę na przekształcenie Komitetu w stałe ciało doradcze Prezesa OZW SEP.

Komitet Honorowy Katowickich Dni Elektryki

Przewodniczący KH KDE:  prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik  - Prezes OZW SEP

Michał PAŃCZYSZYN, Dyrektor Tauron Wytwarzanie SA Oddziału Elektrownia Łaziska
Jerzy BARGLIK, Prezes OZW SEP
Jakub BERNAT, Dyrektor Naczelny BOBRME "Komel"
Filip GRZEGORCZYK, Prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Janusz JUSZCZYK, Prezes Zarządu Elektrobudowy SA
Leszek KRZEMIEŃ, Dyrektor Tauron Wytwarzanie SA Oddziału Elektrownia SIERSZA
Tomasz MICHALIK, Prezes Zarządu Energoaparatury SA
Zygmunt KAMIŃSKI, Prezes KAMSOFT SA
Maciej BUDRYK, Dyrektor Tauron Dystrybucja SA Oddziału w Będzinie
Teresa MACHOŃ, Skarbnik i Sekretarz OZW SEP
Tomasz GODULA, Prezes Zarządu BSPiR ENERGOPROJEKT Katowice SA
Jacek UHRYM, Dyrektor Tauron Ciepło Sp. z o.o.
Adam ZELEK, Dyrektor Naczelny KWK WUJEK
Jacek JANAS, Prezes  Tauron Wytwarzanie SA
Jerzy KURZAK, Prezes Zarządu Zakładu Remontowego Energetyki SA
Marek SKUZA, Dyrektor KWK MURCKI - STASZIC
Rafał ANDRYSIAK, Prezes Zarządu ELTRANS  Sp. z o.o.
Krzysztof KWIATKOWSKI, Prezes Zarządu Elektrociepłowni Będzin SA
Szymon JAGODZIK, Dyrektor Tauron Wytwarzanie SA Oddziału Elektrownia ŁAGISZA
Teresa SKOWROŃSKA, Wiceprezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP
Paweł SOWA, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej
Stanisław TRENCZEK, Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych  EMAG
Stanisław BAZAK, TAURON SERWIS  Sp. z o.o.
Zdzisław FILIP, Prezes Tauron Wydobycie SA
Mirosław ŻBIK, Dyrektor Tauron Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia JAWORZNO III
Jerzy TRZESZCZYŃSKI, Prezes Zarządu PRO NOVUM Sp. z o.o.
Mariusz SARATOWICZ, Wiceprezes OZW SEP
Marcin KRUPA, Prezydent Miasta Katowice
Henryk SPIEREWKA, Dyrektor Naczelny ELBUD Katowice Sp. z o.o.