Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego G-1 (jednodniowe)

Termin: 23.05.2019 - 23.05.2019
Miejsce: Dom Technika, Katowice, ul. Podgórna 4, sala nr 40

Szkolenie odbędzie się w dniu 23.05.2019r. (czwartek) od godz. 8:00 do 13:30. Szkolenie kończy się egzaminem w tym samym dniu o godzinie 14:30). Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40.

Sprawy formalne można załatwić w biurze OZW SEP, (Dom Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36.)

ZGŁOSZENIE SZKOLENIE  23 maja 2019 r.

Przyjmujemy zgłoszenia: e-mailem (biuro@sep.katowice.pl), faksem (32 255 25 03) lub karty złożone w naszym biurze

Opłata za jednego uczestnika wynosi 180 zł (brutto) plus za egzamin 225 zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). Wyżej wymienioną kwotę opłaty prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP przed rozpoczęciem kursu:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

 

W przypadku rezygnacji ze szkolenia zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji  do wtorku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa.

W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty szkolenia.