Jednodniowe szkolenie przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu G-1

Termin: 14.11.2019
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul.Podgórna 4

do pobrania: karta zgłoszenia na szkolenie w dniu 14.11.2019r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 14.11.2019r. (czwartek) od godz. 8:00 do 13:30. Szkolenie kończy się egzaminem w tym samym dniu o godzinie 14:30). Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4,

 

II piętro, sala nr 40. Sprawy formalne można załatwić w biurze OZW SEP, mieszczącym się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36. Przyjmujemy zgłoszenia: e-mailem (biuro@sep.katowice.pl), faksem (32 255 25 03) lub karty złożone w naszym biurze. Opłata za jednego uczestnika wynosi 180zł (brutto) plus za egzamin 225 zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). Wyżej wymienioną kwotę opłaty prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP przed rozpoczęciem kursu:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

W przypadku rezygnacji ze szkolenia zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji  do wtorku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa.

W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty szkolenia.

Program szkolenia:

  1. Przepisy z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej
  2. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
  3. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
  4. Ochrona przeciwporażeniowa do 1 kV
  5. Urządzenia ochronne: bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki różnicowoprądowe, budowa, charakterystyki, oznaczenia, zasady doboru i instalowania
  6. Instalacje elektryczne w budynkach wg. obowiązujących warunków technicznych
  7. Zasady budowy, silniki asynchroniczne , przewody  źródła światła
  8. Zasady ratowania porażonego prądem elektrycznym i ochrona przed pożarem