Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego G-1 E i D z pomiarami

Termin: 05.11.2018 - 12.11.2018
Miejsce: Katowice, Dom Technika NOT sala nr 40

Kurs przygotowawczy odbędzie się w terminie: 5.11.2018r. do 12.11.2018r. Wykłady będą się odbywały przez 6 dni roboczych (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia) od godz. 15:00 do 1:900. Kurs kończy się egzaminem Termin egzaminu – wstępnie ustalony jest na  13.11.2018r. (wtorek) , godzina 1000. Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40. Sprawy formalne można załatwić w biurze OZW SEP, mieszczącym się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36.

Przyjmujemy zgłoszenia: e-mailem: biuro@sep.katowice.pl,  fax  32 255 25 03 lub karty złożone w naszym biurze.

Opłata za jednego uczestnika wynosi 550zł (brutto) plus za egzamin 210 zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). W opłacie kursu uwzględnione są materiały pomocnicze. Wyżej wymienioną kwotę opłaty za kurs prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP przed rozpoczęciem kursu:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

W przypadku rezygnacji z kursu zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do czwartku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa.
W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z kursu i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty kursu.