Szkolenie seminaryjne „Elektryczność statyczna. Poznanie, pomiar zapobieganie. Aspekt prawa polskiego i wspólnotowego”

Termin: 05.02.2020
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4, sala nr 41 (II piętro) - UWAGA! ZMIANA SALI!

do pobrania:

Wykladowca:

  • dr inż. Przemysław Kędzierski (Przewodniczący Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP; Główny Instytut Górnictwa)

W programie szkolenia m.in.:

  1. Podstawy fizyczne zjawiska elektryczności statycznej.
  2. Parametry elektrostatyczne i znormalizowane metody badań.
  3. Zagrożenia od elektryczności statycznej w różnych branżach przemysłu w tym elektronika, strefy zagrożone wybuchem, górnictwo.
  4. Wymagania prawa polskiego i wspólnotowego z zakresu elektrostatyki.
  5. Ochrona przed elektrycznością statyczna w tym środki ochrony indywidualnej.
  6. Pomiary parametrów elektrostatycznych obuwia uczestników szkolenia.
  7. Pomiary testu chodzenia - napięcie generowane na ciele człowieka w czasie chodzenia, siadania itp.

 

Informacje organizacyjne:

•    Kartę zgłoszenia i aktualny plan można pobrać ze strony internetowej www.sep.katowice.pl  lub w biurze OZW SEP
•    Pisemne zgłoszenia (na kartach zgłoszenia) zawierające: imię, nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
•    Zgłoszenia proszę kierować:
- na adres OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36,
- lub e-mail: biuro@sep.katowice.pl ,
- lub fax 32 255 25 03
- lub osobiście złożyć w biurze OZW SEP
•    Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
•    Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
•    Opłaty ulgowe przewidziane są dla:

  •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki, ulga przysługuje na uczestnictwo w 5 szkoleniach w roku)
  •   członków Kół przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

•    Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały (na płycie lub innym nośniku) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
•    W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek.
•    Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Koszty i warunki uczestnictwa

•   Opłata ulgowa dla członków ŚOIIB – 25 zł, (warunek: opłacone składki, ulga przysługuje na uczestnictwo w 5 szkoleniach w roku)

•   Opłata ulgowa dla członków OZW SEP – 25 zł, (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

•   Opłata pełna: 200 zł,