Szkolenie seminaryjne „Falowniki w instalacjach fotowoltaicznych. Projektowanie systemów fotowoltaicznych"

Termin: 03.06.2020
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4, sala nr 4 (parter)

do pobrania:

Wykladowca:

 • Robert Kubera (FRONIUS Polska sp.z o.o., Gliwice )

W programie szkolenia:

 1. Systemy przyłączone do sieci energetycznej - on-grid
   1. Kiedy jednofazowy, a kiedy trójfazowy?
   2. System PV oddający całą energię do sieci
   3. System PV - zużycie na potrzeby własne, a nadwyżkę energii oddawana do sieci
   4. System PV - zużycie na potrzeby własne, w drugiej kolejności ładowanie akumulatorów, nadwyżka energii do sieci
   5. System PV nie oddający nic do sieci, ale mający możliwość poboru energii z sieci (tzw. „zero export”),
 2. Systemy PV na budynkach (BAPV) i (BIPV).
 3. Komponenty systemów PV: moduły PV, falowniki, rozdzielnice, zabezpieczenia, konstrukcje podtrzymujące, profile mocujące, okablowanie, inne (ogólne omówienie)
 4. Projektowanie systemów PV - wybór rozwiązań technicznych

•             Określenie profili energetycznych odbiorników – zapotrzebowanie i rozkład poboru mocy

•             Określanie lokalizacji, kierunku i nachylenia modułów PV, nasłonecznienia, warunków klimatycznych oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu

•             Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych, wykorzystanie danych ogólnodostępnych (np. map) nasłonecznienia do prognozowania ilości energii wytworzonej w systemie PV,

•             sprawność kolektora PV w zależności od miejsca zainstalowania, kąta nachylenia, sposób montażu modułów

•             Elementy zacieniające – metoda pomiaru

•             Zagadnienia wytrzymałościowe w przypadku budynków (dachy, fasady), dane statyczne - parametry do montażu, ocena wytrzymałości konstrukcji.

•             Obliczanie powierzchni i mocy systemu oraz  wielkości znamionowych komponentów systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu

•             Dopasowanie generatora PV i falownika, jego sprawność i funkcje bezpieczeństwa.

•             Określenie wymaganych przekrojów przewodów połączeniowych

 1. Przykładowy projekt małego systemu PV
 2. Instalacja falowników 

•             budowa falowników: transformator i bez; łańcuchowy, centralny; mikrofalowniki

•             Funkcjonalność nowoczesnych falowników fotowoltaicznych: wyszukiwanie punktu MPP, optymalizacja wyszukiwania punktu MPP, monitoring sieci

•             Omówienie procedury podłączania i wykonanie pomiarów kontrolnych przed podpięciem generatora PV do falownika

•             Omówienie wykonania i sprawdzenie przyłącza do sieci

•             Konfigurowanie falownika na przykładzie wybranych falowników różnych producentów

•             Konfigurowanie elementów związanych z monitorowaniem parametrów sieci.

•             Układy pomiarowe

Przyłączanie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej wymagania techniczne i administracyjne.

Informacje organizacyjne:

•    Kartę zgłoszenia i aktualny plan można pobrać ze strony internetowej www.sep.katowice.pl  lub w biurze OZW SEP
•    Pisemne zgłoszenia (na kartach zgłoszenia) zawierające: imię, nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
•    Zgłoszenia proszę kierować:
- na adres OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36,
- lub e-mail: biuro@sep.katowice.pl ,
- lub fax 32 255 25 03
- lub osobiście złożyć w biurze OZW SEP
•    Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
•    Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
•    Opłaty ulgowe przewidziane są dla:

 •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki, ulga przysługuje na uczestnictwo w 5 szkoleniach w roku)
 •   członków Kół przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

•    Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały (na płycie lub innym nośniku) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
•    W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek.
•    Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Koszty i warunki uczestnictwa

•   Opłata ulgowa dla członków ŚOIIB – 25 zł, (warunek: opłacone składki, ulga przysługuje na uczestnictwo w 5 szkoleniach w roku)

•   Opłata ulgowa dla członków OZW SEP – 25 zł, (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

•   Opłata pełna: 200 zł,