Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego G-1 E i D (bez prac kontrolno-pomiarowych)

Termin: 30.03.2020 - 01.04.2020
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul.Podgórna 4

do pobrania: karta zgłoszenia na kurs w terminie 30.03 - 1.04.2020r.

Kurs przygotowawczy odbędzie się w terminie od 30.03.2020r. do 1.04.2020r. Wykłady będą się odbywały przez 3 dni robocze (od poniedziałku do środy) od godz. 14:00 do 19:00. Kurs kończy się egzaminem (termin egzaminu – wstępnie ustalony na 2.04.2020r. – czwartek, godzina 14:30). Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40.

Sprawy formalne można załatwić w biurze OZW SEP, mieszczącym się w Domu Technika w Katowicach,
ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36. Przyjmujemy zgłoszenia: e-mailem (biuro@sep.katowice.pl), faksem (32 255 25 03) lub karty złożone w naszym biurze.

Opłata za jednego uczestnika wynosi 350zł (brutto) plus za egzamin 260zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). W opłacie kursu uwzględnione są materiały pomocnicze. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i terminu rozpoczęcia kursu opłatę prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

W przypadku rezygnacji z kursu zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do czwartku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z kursu i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty kursu.

Program:

  1. Ochrona przeciwporażeniowa do 1 kV.
  2. Zasady budowy i montażu instalacji elektrycznych.
  3. Przepisy z zakresu gospodarki  energetycznej.
  4. Zasady budowy i działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń,  instalacji i sieci.
  5. Zasady ratowania porażonego prądem elektrycznym. Ochrona przed pożarem
  6. Bezpieczeństwo  i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.
  7. Zasady  eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń  i sieci.