Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego G-1 E i D bez pomiarów

Termin: 03.06.2019 - 05.06.2019
Miejsce: Katowice, Dom Technika sala nr 40

Kurs przygotowawczy odbędzie się w terminie: 3.06.2019 r. do 5.06.2019 r.
Wykłady będą się odbywały przez 3 dni robocze od godz. 15:00 do 19:00.
Kurs kończy się egzaminem w dniu 6.06.2019 r. o godz. 14:30.

Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika, II piętro, sala nr 40.
Sprawy formalne można załatwić w Biurze OZW SEP (Dom Technika, II p. pokój nr 36.)

ZGŁOSZENIE KURS  3 -5 czerwca 2019 r.

Przyjmujemy zgłoszenia: e-mailem: biuro@sep.katowice.pl,  fax  32 255 25 03 lub karty złożone w naszym biurze.

Opłata za jednego uczestnika wynosi 350 zł (brutto) plus za egzamin 225 zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). W opłacie kursu uwzględnione są materiały pomocnicze. Wyżej wymienioną kwotę opłaty za kurs prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP przed rozpoczęciem kursu:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie w biurze Oddziału Zagłębia Węglowego SEP

W przypadku rezygnacji z kursu zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do czwartku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa.
W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z kursu i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty kursu.