Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się pracami G-1 E i D (bez pomiarów)

Termin: 19.11.2018 - 26.11.2018
Miejsce: Katowice, Dom Technika NOT sala nr 40

Kurs przygotowawczy odbędzie się w terminie od 19.11.2018r. do 26.11.2018r. Wykłady będą się odbywały przez 6 dni roboczych (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia) od godz. 1500 do 1900. Kurs kończy się egzaminem (termin egzaminu – wstępnie ustalony na 27.11.2018r. - wtorek, godzina 1000). Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40.

Sprawy formalne można załatwić w biurze OZW SEP, mieszczącym się w Domu Technika w Katowicach,
ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36. Przyjmujemy zgłoszenia: e-mailem (biuro@sep.katowice.pl), faksem (32 255 25 03) lub karty złożone w naszym biurze.

Opłata za jednego uczestnika wynosi 500zł (brutto) plus za egzamin 210 zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). W opłacie kursu uwzględnione są materiały pomocnicze. Wyżej wymienioną kwotę opłaty za kurs prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP przed rozpoczęciem kursu:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

W przypadku rezygnacji z kursu zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do czwartku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa.

W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z kursu i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty kursu.