Szkolenie jednodniowe przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego G-1 E i D bez prac kontrolno – pomiarowych

Termin: 29.11.2018 - 29.11.2018
Miejsce: Katowice, Dom Technika NOT, sala nr 40

Szkolenie jednodniowe przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się pracami eksploatacyjnymi i dozorowymi . odbędzie się w dniu 29.11.2018r. (czwartek) od godz. 8:00 do 13:30. Szkolenie kończy się egzaminem w tym samym dniu o godzinie 1430). Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4,
II piętro, sala nr 40. Sprawy formalne można załatwić w biurze OZW SEP, mieszczącym się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36. Przyjmujemy zgłoszenia: e-mailem (biuro@sep.katowice.pl), faksem (32 255 25 03) lub karty złożone w naszym biurze. Opłata za jednego uczestnika wynosi 180zł (brutto) plus za egzamin 210 zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). Wyżej wymienioną kwotę opłaty prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP przed rozpoczęciem kursu:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

W przypadku rezygnacji ze szkolenia zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji  do wtorku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa.

W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty szkolenia.