Szkolenie jednodniowe przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego G-1 i G-2 E i D

Termin: 28.03.2019 - 28.03.2019
Miejsce: Katowice, Dom Technika NOT, sala nr 40

Szkolenie jednodniowe przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się pracami eksploatacyjnymi i dozorowymi . w zakresie grup G-1 odbędzie się w dniu 28.03.2019r. (czwartek) od godz. 9:00 do 14:30. Szkolenie kończy się egzaminem w tym samym dniu po godzinie 14:30). Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40. Sprawy formalne można załatwić w biurze OZW SEP, mieszczącym się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36. Przyjmujemy zgłoszenia: e-mailem (biuro@sep.katowice.pl), faksem (32 255 25 03) lub karty złożone w naszym biurze.

Karta zgłoszenia  28 marca 2019 r.

ZGŁOSZENIE - proszę przysłać e- mailem na adres  biuro@sep.katowice.pl 

Opłata za jednego uczestnika wynosi 180  zł (brutto) plus za egzamin 225 zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). Wyżej wymienioną kwotę opłaty prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP przed rozpoczęciem kursu:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

W przypadku rezygnacji ze szkolenia zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji  do wtorku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa.

W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty szkolenia.