Kurs przygotowawawczy do egzaminu z zakresu G-2

Termin: 07.01.2019 - 11.01.2019
Miejsce: Dom Technika, sala nr 40

Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu G-2 (ciepło)i
odbędzie się w terminie: 7.01.2019 r. do 11.01.2019 r.  od godz. 15:00.
Kurs kończy się egzaminem po zajęciach w dniu 11 stycznia 2019 r.
Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40.
Sprawy formalne można załatwić w biurze OZW SEP, (Dom Technika w Katowicach,ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36.)

ZGŁOSZENIE KURS G-2  07 - 11-01-2019

Przyjmujemy zgłoszenia: e-mailem: biuro@sep.katowice.pl,  fax  32 255 25 03 lub karty złożone w naszym biurze.

Opłata za jednego uczestnika wynosi 500zł (brutto) plus za egzamin 225 zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). W opłacie kursu uwzględnione są materiały pomocnicze. Wyżej wymienioną kwotę opłaty za kurs prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP przed rozpoczęciem kursu:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

W przypadku rezygnacji z kursu zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do czwartku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa.
W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z kursu i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty kursu.