Kontakt

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, II piętro, pokój 36
(Dom Technika NOT) 

Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku,
w godzinach od 8:00 do 14:00 (w dniu egzaminu do 15:30)

tel. 32-255-33-07         tel. 32-608-06-54     tel. kom. 795-474-526
fax 32-255 25 03

www.sep.katowice.pl
e-mail: biuro@sep.katowice.pl

Konto Bankowe:

PKO BP SA I O/Katowice
11 1020 2313 0000 3102 0177 7945
NIP: 634-00-19-160
KRS: 0000035446

Nr ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 2.24/00011/2007

Formularz kontaktowy