Załatwiamy formalności związane z udzielaniem przez SEP świadectw rekomendacyjnych na wyroby, montaż i projektowanie.
Informacje dotyczące Rekomendacji przyznawanych przez SEP znajdują się na stronie Zarządu Głównego SEP pod następującym linkiem:
http://www.sep.com.pl/
Informacji dotyczących Rekomendacji udziela również telefonicznie Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP (tel. 32 255 33 07)

Zlecone OŚRODKOWI RZECZOZNAWSTWA zamówienia realizujemy terminowo i po cenach konkurencyjnych. W negocjacjach jesteśmy elastyczni.

Rekomendacje SEP poprzez nasz Oddział uzyskały firmy:  

Lp

Nazwa przedsiębiorstwa

Rekomendacja otrzymana w zakresie:

Termin ważności

1.

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
ul. Jesionowa 15,

40-159 Katowice
tel. 32 208 95 00,

32 208 92 15
fax 32 259 88 20,

32 259 95 25
e-mail: epk@epk.com.pl
http://www.epk.com.pl

Prezes Zarządu - Łukasz Grela

Kompleksowych usług projektowych dla wszystkich faz projektu inwestycyjnego w sektorach:

 • energetyki zawodowej i przemysłowej,
 • energetyki komunalnej,
 • energetyki odnawialnej oraz dla potrzeb obszarów związanych z energetyką,
 • gospodarki wodnej w przemyśle
  i w przedsiębiorstwach komunalnych,
 • utylizacji odpadów poprzemysłowych i komunalnych,
 • automatyki i komputeryzacji procesów energetycznych,
 • ochrony środowiska.

30.05.2025r.

Nr 3/OZW/2022

 

2.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

Sp. z o.o.
ul. Lędzińska 8,

43-143 Lędziny
tel. 32 32 42 200
fax 32 216 66 66
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

http://www.cbidgp.pl

Prezes Zarządu - Krzysztof Mijalski

 • badań technicznych urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej,
 • wzorcowania przyrządów pomiarowych,
 • projektowania, montażu i doradztwa technicznego w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych, badania i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych w rozdzielniach WN, ŚN i nN,
 • badań i pomiarów specjalnych,
 • naprawy oraz remontu urządzeń instalacji elektroenergetycznych.

1.03.2024r.

Nr 3/OZW/2021

3.

Computers & Control

Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10,

40-241 Katowice
tel. +48 32 204 25 28
fax. +48 32 204 25 31
e-mail: cc.biuro@candc.pl

http://www.computers-and-control.pl/

Prezes Zarządu – Bogdan Węglowski                                      

 • konstrukcji oraz produkcji urządzeń przeznaczonych dla elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

30.09.2024r.

Nr 7/OZW/2021

4.

ELEKTROBUDOWA sp.z o.o.
ul. Chłodna 51,

00-867 Warszawa

https://www.elektrobudowa.com.pl/

 

 

 

 produkcji urządzeń elektroenergetycznych

 obejmującej:

pełny zakresu rozdzielnic prądu przemiennego, w tym rozdzielnic wysokiego i średniego napięcia w izolacji   gazowej (SF6), szynoprzewody, urządzenia prądu stałego, stacje kontenerowe,

 • generalne wykonawstwo inwestycji,
 • wykonawstwo kompletnych instalacji elektroenergetycznych,
 • budowę i modernizację elektroenergetycznych stacji rozdzielczych wysokiego napięcia,
 • opracowanie elektrycznej dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej,
 • wykonywanie badań pomontażowych i pomiarów ochronnych,
 • serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz rozruchu elektrycznego zarówno urządzeń produkcji własnej jak i innych dostawców,

10.08.2026r.

Nr 1/OZW/2023

5.

FAMUR S.A. Oddział Mining w Katowicach
ul. Boya Żeleńskiego 105,

40-750 Katowice
tel. +48 32 359 63 00
famur@famur.com

http://www.famur.pl

 

Wiceprezes Zarządu - Dawid Gruszczyk

 • produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych dla górnictwa,
 • montażu i usług serwisowych maszyn
  i urządzeń elektrycznych dla górnictwa,
 • wykonywania usług elektromontażowych przy modernizacji, remontach i nowych inwestycjach,
 • prowadzenia prac badawczych, projektowych i konstrukcyjnych w dziedzinie maszyn i urządzeń elektrycznych dla górnictwa;
 • projektowania urządzeń i instalacji elektrycznych w budownictwie, projektowanie kompleksowych rozwiązań dla elektryfikacji procesów technologicznych w górnictwie wegla kamiennego i skał twardych.

31.05.2025r.

Nr 4/OZW/2022

6.

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
ul. Leopolda 31,

40-189 Katowice
tel. 32 200-77-00
fax 32 200 77 01, 32 200-77-04

email: emag@emag.lukasiewicz.gov.pl
www.emag.lukasiewicz.gov.plDyrektor - Artur Kozłowski

I. Usług specjalistycznych:

 • Opracowania, projektowani i implementacji systemów i urządzeń informacyjnych, telekomunikacyjnych, gazometrycznych, geofizycznych oraz systemów automatyki przemysłowej,
 • Rozwijania technologii elektrotechnicznych,
 • Monitorowania jakości kopalin oraz opracowania technologii przeróbki kopalin,
 • Opracowania aparatury i systemów medycznych,
 • Małoseryjnej i jednostkowej produkcji urządzeń i systemów w dziedzinie elektrotechniki, automatyki oraz bezpieczeństwa górniczego,
 •  Montażu i przeprowadzania rozruchu urządzeń i systemów oraz prowadzenia dla nich serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
 • Przeprowadzania audytów energetycznych.

II. Usług badań i certyfikacji:

w zakresie oceny zgodności wyrobów, rzeczoznawstwa, certyfikacji, wzorcowania przyrządów, prowadzenia badań laboratoryjnych.

III. Organizacji szkoleń i kursów

5.11.2024r.

Nr 9/OZW/2021

7.

PHU GEMARK Sp. z o.o.
ul. Kossutha 2,

40-844 Katowice
tel. +48 32 250 88 00
fax. +48 32 250 88 01
e-mail: gemark@gemark.pl
http://www.gemark.pl

 

Wiceprezes Zarządu -Krzysztof Zieliński

Wiceprezes  Zarządu - Grzegorz Ordys

 • dystrybucji oraz kompetencji dostaw urządzeń prądu stałego dla zasilania trakcji kolejowej, tramwajowej
  oraz metra,
 • handlu i dostaw artykułów elektrotechnicznych i elektroizolacyjnych w tym oświetlenia ulicznego i przemysłowego.

 

01.05.2024r.

Nr 4/OZW/2021

8.

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "PRO NOVUM" Sp. z o.o.
ul. Wróbli 38,

40-534 Katowice
tel. 32 251 87 39
fax 32 251 36 19
e-mail: pronovum@pronovum.pl
http://www.pronovum.pl

Prezes Zarządu - Jerzy Trzeszczyński

diagnostykę, także wykonywaną w trybie zdalnym, urządzeń energetycznych i petrochemicznych, utrzymania i serwisu wspieranego oprogramowaniem, chemii energetycznej oraz technologii napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużenia czasu pracy urządzeń energetycznych i dostosowania ich do pracy regulacyjnej z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków elementów i instalacji energetycznych.

 

 

30.08.2026r.

Nr 2/OZW/2023

9.

Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki i Budownictwa "ELPIN"

 Sp. z o.o.
ul. Oswobodzenia 77,

40-405 Katowice
tel. 32 255 88 81
fax 32 255 75 03
e-mail: biuro@elpin.com.pl
http://www.elpin.com.pl

Prezes Zarządu –

Klaudiusz Jan Janczyk

  projektowania i wykonawstwa:

 • instalacji elektrycznych i energetycznych,
 • stacji transformatorowo-rozdzielczych do 30 kV,
 • linii kablowych i napowietrznych
  nN i SN,
 • sieci informatycznych i instalacji komputerowych,
 • instalacji informatycznych
  i przeciwpożarowych,
 • wszelkich instalacji siły, światła, sterowania i automatyki przemysłowej,

   montażu:

 • suwnic i dźwigów, ogrzewania elektrycznego pomieszczeń użytkowych,
 • instalacji przywoławczych, oświetlenia placów, dróg i ulic,
 • instalacji odgromowych i uziemiających,
 • przeprowadzenia pomiarów okresowych, oględzin i przeglądów urządzeń stacji elektroenergetycznych do 20 kV i ich serwisowania,

   prowadzenia doradztwa technicznego.

01.11.2024r.

Nr 8/ORZ/2021

10.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SAN-EL Sp. z o.o.
ul. Krótka 5,

43-300 Tychy
tel. 32 227 81 89
tel. 32 219 05 65
fax. 32 219 05 66
e-mail: san-el@san-el.com.pl
http://www.sanel.pl


Prezes Zarządu - Bogdan Krokosz

 • projektowanie sieci elektroenergetycznych nN i SN,
 • montażu sieci i instalacji elektroenergetycznych nN i SN,
 • montażu rozdzielnic nN,
 • nadzoru inwestycyjnego przy budowie obiektów elektroenergetycznych.

 

31.03.2025r.

Nr 1/ORZ/2022

11.

TAURON Serwis Sp. z o.o.
ul. Promienna 7,

43-603 Jaworzno
tel. +48 32 715 79 20
fax:

e mail
http://www.tauron-wytwarzanie-serwis.com.pl/

Prezes Zarządu – Tomasz Janusz

 1. montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń energetycznych,
 2. montażu, remontów, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń i instalacji   ciepłowniczych,
 3. montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń elektrycznych oraz akpia,
 4. montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń dźwignicowych.

 

 

30.11.2026r.

Nr 04/ORZ/2023

12.

TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia Łaziska

ul. Wyzwolenia 30,

43-170 Łaziska Górne
tel. +48 32 224 11 00
tel. +48 32 324 33 00
fax: +48 32 324 31 33
fax: +48 32 324 34 16
e-mail: elaziska@tauron-wytwarzanie.pl
http://www.tauron-wytwarzanie.pl

Dyrektor – Michał Pańczyszyn

 • wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

30.11.2022r.

Nr 6/OZW/2019

13.

TAURON Wytwarzanie S.A
Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

32-541 Trzebinia
tel. +48 32 711 72 19
fax: +48 32 612 13 35
e-mail: elektrownia.siersza@ tauron-wytwarzanie.pl

http://www.tauron-wytwarzanie.pl
 

Dyrektor – Krzysztof Marzec

 • wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej

 

30.11.2022r.

Nr 8/OZW/2019

 

14.

TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin
tel. +48 32 267 10 00
fax: +48 32 267 10 02
e-mail: elektrownia.lagisza@ tauron-wytwarzanie.pl

http://www.tauron-wytwarzanie.pl
 

Dyrektor - Szymon Jagodzik

 • wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej.

 

30.06.2024r.

Nr 6/OZW/2021

15.

HASO Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Towarowa 20,

43-100 Tychy,

tel. +48 32 323 38 00

fax +48 32 323 38 31

e-mail: haso@haso.pl

http://www.haso.pl

 

Prezes Zarządu – Andrzej Paszek

 

 • wykonywania projektów w zakresie instalacji elektrycznych,
 • montażu instalacji elektroenergetycznych nN i ŚN
  oraz sieci teletransmisyjnych,
 • w tym światłowodowych,
 • produkcji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowych zgodnie
  z dyrektywą ATEX,
 • wykonywania oprogramowania wizualizacji i nadzoru do systemu blokad  i wyłączeń urządzeń elektrycznych,
 • wykonywania projektów stacji ładowania samochodów elektrycznych,
 • wykonywania dokumentacji i instalacji siłowni telekomunikacyjnych.

01.05.2023r.

Nr 2/OZW/2020