Uwaga!

w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Tekst rozporzadzenia: Dz. U. 2022 poz 1392 ) obowiązują nowe wymagania dla przystępujących do egzaminów kwalifikacyjnych (sprawdź tutaj)


Na egzaminy kwalifikacyjne obowiązują wcześniejsze zapisy:

  • telefonicznie: (32) 255-33-07,
  • e-mailem: biuro@sep.katowice.pl 
  • pocztą i osobiście: OZW SEP, ul. Podgórna 4 (II piętro, pokój nr 36), 40 - 026 Katowice

INFORMACJE

Obowiązują następujące ogólne terminy egzaminów:

  • Egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-1 ustalone są na każdy czwartek, z godzinami do umówienia (oraz w dodatkowych, ustalonych wcześniej terminach). W lipcu i sierpniu prosimy o sprawdzanie termiarza, egzaminy odbywają się nieregularnie.
  • Egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-2 i G-3 ustalone są na drugi i czwarty wtorek miesiąca, z godzinami do umówienia (oraz w dodatkowych, ustalonych wcześniej terminach). W lipcu i sierpniu prosimy o sprawdzanie termiarza, egzaminy odbywają się nieregularnie.

Dla grup ustala się osobne terminy egzaminów w naszej siedzibie lub u Zleceniodawcy.

W wyjątkowych przypadkach termin egzaminu może zostać odwołany.

 


Najbliższe terminy egzaminów:

  • 1.12.2022r. - egzaminy kwalfikacyjne z zakresu G-1
  • 8.12.2022r. - egzaminy kwalfikacyjne z zakresu G-1
  • 13.12.2022r. - egzaminy kwalfikacyjne z zakresu G-2 i G-3
  • 15.12.2022r. - egzaminy kwalfikacyjne z zakresu G-1

Na egzaminie przeprowadzanym w trybie stacjonarym obowiązują zasady  ochrony przeciwwirusowej zgodne z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

REGULAMIN przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych w trybie stacjonarnym


Tu sprawdzisz: