Na egzaminy kwalifikacyjne obowiązują zapisy, które przyjmujemy do dnia poprzedzającego egzamin:

 • telefonicznie: (32) 255-33-07,
 • faxem: (32) 255-25-03
 • e-mailem: biuro@sep.katowice.pl 
 • pocztą i osobiście: OZW SEP, ul. Podgórna 4 (II piętro, pokój nr 36), 40 - 026 Katowice

INFORMACJE

Obowiązują następujące ogólne terminy egzaminów:

 • Egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-1 ustalone są na każdy czwartek, z godzinami do umówienia (oraz w dodatkowych, ustalonych wcześniej terminach)
 • Egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-2 i G-3 ustalone są na drugi i czwarty wtorek miesiąca, z godzinami do umówienia (oraz w dodatkowych, ustalonych wcześniej terminach)

Dla grup ustala się osobne terminy egzaminów w naszej siedzibie lub u Zleceniodawcy.

W wyjątkowych przypadkach termin egzaminu może zostać odwołany.


Najbliższe terminy egzaminów:

 • 24.05.2022r.: egzaminy z zakresu G2 E i D oraz G-3 E i D
 • 26.05.2022r.: egzaminy z zakresu G-1 E i D
 • 2.06.2022r.: egzaminy z zakresu G-1 E i D
 • 9.06.2022r.: egzaminy z zakresu G-1 E i D
 • 14.06.2022r.: egzaminy z zakresu G2 E i D oraz G-3 E i D
 • 23.06.2022r.: egzaminy z zakresu G-1 E i D

Na egzaminie przeprowadzanym w trybie stacjonarym obowiązują zasady  ochrony przeciwwirusowej zgodne z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

REGULAMIN przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych w trybie stacjonarnym


Tu sprawdzisz: