Aktualności

KOMUNIKATY

Zasłużonemu Seniorowi SEP, członkowi Koła SEP nr 1 Kol. Kazimierzowi Oziemblewskiemu,
serdeczne kondolencje z powodu śmierci żony

składa Prezes OZW SEP Mariusz Saratowicz
wraz z Zarządem oraz koleżanki i koledzy z OZW SEP


  

Zbigniew Marusa (1929-2023) - nota biograficzna


NOWY APEL DO POLSKICH ELEKTRYKÓW - POMOC DLA ENERGETYKÓW UKRAIŃSKICH

o wsparcie materialne w odbudowie infrastruktury energetycznej.

Szczegóły w linku: Apel


 

Więcej

Nowości


UWAGA!

Nowe zasady przystępowania do egzaminu kwalifikacyjnego sprawdzisz : tutaj

- W dniu 1.07.2022r. uchwalono nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Tekst rozporzadzenia: Dz. U. 2022 poz 1392

- W dniu 20.05.2021r. uchwalono zmiany w Prawie Energetycznym. Tekst jednolity Ustawy: Dz. U. 2022 poz 1385

 


 

Oferta Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP

Oferta Ośrodka Rzecznawstwa w zwiazku z rozporządzeniem   (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830).

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830).

Sprawdź, na co nowe rozporządzenie zwraca szczególną uwagę i jak nowe regulacje prawne wpłyną na warunki pracy przy urządzeniach energetycznych w Twojej firmie.

INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY

 

Więcej

WYDARZENIA

Imprezy kulturalne:

  • 17-24.05.2023r. - Wycieczka do Czarnogóry i Albanii (informacje)

Najbliższe zebrania:

  • 18.04.2023r. - Zebranie Zarządu
  • 20.04.2023r. - godz. 16:00 - Zebranie Koła Terenowego nr 26

Więcej