Aktualności

KOMUNIKATY

Najbliższe terminy egzaminów kwalifikacyjnych sprawdzisz tutaj

Najbliższe terminy kursów przygotowawczych sprawdzisz tutaj


Więcej

Nowości


UWAGA!

Nowe zasady przystępowania do egzaminu kwalifikacyjnego sprawdzisz : tutaj

- W dniu 1.07.2022r. uchwalono nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Tekst rozporzadzenia: Dz. U. 2022 poz 1392

- W dniu 20.05.2021r. uchwalono zmiany w Prawie Energetycznym. Tekst jednolity Ustawy: Dz. U. 2022 poz 1385

 


 

Oferta Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP

Oferta Ośrodka Rzecznawstwa w zwiazku z rozporządzeniem   (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830).

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830).

Sprawdź, na co nowe rozporządzenie zwraca szczególną uwagę i jak nowe regulacje prawne wpłyną na warunki pracy przy urządzeniach energetycznych w Twojej firmie.

INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY

 

Więcej

WYDARZENIA

Najbliższe szkolenia seminaryjne:


Najbliższe zebrania:

  • 19.10.2023r. - godz. 16:00 - Zebranie Koła Terenowego nr 26
  • 7.11.2023r. - Zebranie Zarządu OZW SEP i Wieczór Pieśni Patriotycznych
  • 19.12.2023r. - Zebranie Świąteczne OZW SEP

 


  

Zbigniew Marusa - Nota biograficzna

 

Więcej