Aktualności

KOMUNIKATY

Najbliższe terminy egzaminów kwalifikacyjnych sprawdzisz tutaj

Najbliższe terminy kursów przygotowawczych sprawdzisz tutaj


Więcej

Nowości


UWAGA!

Nowe zasady przystępowania do egzaminu kwalifikacyjnego sprawdzisz : tutaj

- W dniu 1.07.2022r. uchwalono nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Tekst rozporzadzenia: Dz. U. 2022 poz 1392

- W dniu 20.05.2021r. uchwalono zmiany w Prawie Energetycznym. Tekst jednolity Ustawy: Dz. U. 2022 poz 1385

 


 

Oferta Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP

Oferta Ośrodka Rzecznawstwa w zwiazku z rozporządzeniem   (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830).

Ośrodek Rzeczoznawstwa OZW SEP uwzględnia wszystkie nowe regulacje w opracowywanych instrukcjach energetycznych takich jak:

  • instrukcje organizacji bezpiecznej pracy (IOBP),
  • instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych (IEUE) grupy G1, G2, I G3,
  • instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) dla dowolnego poziomu napięcia.

Więcej

WYDARZENIA

Najbliższe szkolenia seminaryjne:


Najbliższe zebrania:

  • 14.12.2023r. - godz. 16:00 - Zebranie Świąteczne Koła Terenowego nr 26 i Klubu Seniora
  • 18.12.2023r. - Zebranie Świąteczne OZW SEP

  

Zbigniew Marusa - Nota biograficzna

 

Więcej