Komisje, Rady, Agendy przy OZW SEP
powołane w kadencji 2022-2026:

 

KOMISJE PROBLEMOWE

Komisja Działalności Gospodarczej
przewodniczący: Artur Kozłowski
członkowie: Piotr Wojtas, Rafał Pluta, Zbigniew Poniatowski, Marcin Skorupa

Komisja ds. Młodzieży
przewodniczący: Adrian Smagór
członkowie: Małgorzata Hordyńska, Ewa Trzeszczyńska, Albert Smacerz, Klaudia Piekarska, Marek Krupa

Komisja Wydawnictw i Zeszytów Historycznych
przewodniczący: Jerzy Barglik
członkowie: Andrzej Czajkowski, Klaudia Piekarska

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
przewodnicząca: Teresa Machoń
członkowie: Barbara Adamczewska, Piotr Wojtas

Komisja ds Kół i Konkursów
przewodniczący: Andrzej Klaczkowski
członkowie: Teresa Machoń, Bogdan Czarnecki

Komisja Członkowska
przewodniczący: Przemysław Kędzierski
członkowie: Barbara Adamczewska, Michał Czarnecki

Komisja Historyczna
przewodniczący: Tomasz Kołakowski
członkowie: Jerzy Barglik, Andrzej Czajkowski, Stefan Gierlotka, Marian Kwiatkowski

Komisja Organizacyjna
przewodnicząca: Aneta Szubert
członkowie: Barbara Adamczewska, Anna Dudek, Teresa Machoń, Klaudia Pańczyk-Tytko, Piotr Wojtas

Komisja ds. współpracy z Firmami Przemysłu Elektrotechnicznego, Instytucjami, Izbami i Organizacjami
przewodniczący: Mariusz Saratowicz
członkowie: Szymon Jagodzik, Artur Kozłowski, Michał Pańczyszyn, Marek Krupa

Komisja Pomocy Koleżeńskiej
przewodnicząca: Teresa Machoń
członkowie: Jan Kurek, Klaudia Piekarska

 

AGENDY OZW SEP

Rada Nadzorcza ds Komisji Kwalifikacyjnych
przewodniczący: Szymon Jagodzik
członkowie: Teresa Machoń, Stanisław Walczak

Rada Nadzorcza Ośrodka Rzeczoznawstwa
przewodniczący: Mariusz Saratowicz
z-ca przewodniczacego: Kazimierz Szynol
członkowie: Tadeusz Gadaczek, Jacek Janas, Zbigniew Poniatowski

Ośrodek Rzeczoznawstwa
dyrektor:  Krzysztof Borkiewicz

Śląskie Wiadomości Elektryczne
redaktor naczelny:  Jerzy Barglik
redator techniczny: Klaudia Piekarska

 

PORADNIE

Poradnia Energetyczna, Poradnia Norm i Przepisów Elektrycznych
przewodniczący: Stanisław Walczak
członkowie: Zbigniew Poniatowski, Rafał Pluta, Jan Kurek, Teresa Skowrońska

 

ODDZIAŁOWY FUNDUSZ STYPENDIALNY
przewodnicząca: Ewa Trzeszczyńska
członkowie: Teresa Machoń, Artur Kozłowski

 

KLUB SENIORA
prezes: