Godność Członka Honorowego SEP

Godność Członka Honorowego SEP jest najwyższym wyróżnieniem uzyskiwanym w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Może być nadana przez Walny Zjazd Delegatów SEP na wniosek Zarządu Głównego SEP osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla rozwoju elektryki lub Stowarzyszenia.

Członek Honorowy SEP otrzymuje dyplom nadania tej godności oraz zachowuje wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składki członkowskiej. Członek Honorowy SEP bierze udział, z głosem stanowiącym, w Walnych Zjazdach Delegatów SEP, Walnych Zgromadzeniach Delegatów macierzystego Oddziału i Walnych Zjazdach macierzystego Koła.

Na zaproszenie prezesów oddziałów SEP Członek Honorowy SEP może brać udział w zebraniach zarządów macierzystych oddziałów SEP z głosem doradczym.

Członkowie Honorowi SEP w naszym Oddziale:

Zbigniew Białkiewicz
żył w latach 1922 - 2006, Członek Honorowy od 1999r.

Tadeusz Świderski
żył w latach 1925 - 2012, Członek Honorowy od 1999r.

Zbigniew Marusa
żył w latach 1929 - 2023, Członek Honorowy od 1994r.

Tomasz Kołakowski
Członek Honorowy od 2006r.

Jerzy Barglik
Członek Honorowy od 2010r.

Aleksy Kuźnik
Członek Honorowy od 2014r.

Iwo Cholewicki
żył w latach 1928-2024, Członek Honorowy od 2018 r.

Henryk Tymowski

Członek Honorowy od 2019 r.

Teresa Skowrońska

Członek Honorowy od 2022r.

Iwona Gajda

Członek Honorowy od 2022r.