OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA przy Oddziale Zagłębia Węglowego SEP działa od 40 lat. Dysponując kadrą 60 rzeczoznawców i specjalistów z różnych dziedzin elektryki.
Obecnie Ośrodek pracuje zdalnie. Prosimy o kontakt bezpośrdnio z dyrektorem Krzysztofem Borkiewiczem:
e-mail:  orz@sep.katowice.pl, tel. kom. 514-572-897 oraz tel.  602-310-737

OŚRODEK podejmuje się realizacji zleceń na:

 • przeprowadzanie ekspertyz i opinii techniczno-ekonomicznych
 • opracowanie dokumentacji technicznej
 • wykonanie badań diagnostycznych
 • prowadzenie nadzorów inwestorskich
 • opracowanie planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną gaz w fazie założeń i projektowania
 • wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych w budownictwie komunalnym i spółdzielczym, stosownie do wymogów prawa budowlanego


w zakresie:
 

 • sieci i stacji elektroenergetycznych wysokich napięć
 • aparatury elektrycznej, maszyn i napędów elektrycznych
 • elektrowni i elektrociepłowni
 • energetyki przemysłowej i elektroniki górniczej
 • elektrotermii przemysłowej
 • eksploatacji systemów energetycznych
 • elektrotechniki bytowej.W okresie ostatnich lat, OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA wykonał między innymi:

ekspertyzę dot. "Optymalizacji sieci najwyższych napięć" dla PSE Południe Sp. z o.o.
ekspertyzę dot. "Wyznaczenia kosztów unikniętych mocy i energii" dla EC Zabrze oraz Górnośląskiego Zakładu Energetycznego
szereg ekspertyz dot. skutków awarii, wysokości odszkodowań i weryfikacji kosztorysów powykonawczych w tym zakresie.
 

OŚRODEK oferuje Towarzystwom Ubezpieczeniowym wysoki profesjonalizm przy sporządzaniu ekspertyz związanych z likwidacją szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz awariami w układach technologicznych - podmiotów ubezpieczonego.

Cenimy sobie dobrą współpracę z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi HEROS, FORTUNA, ALLIANZ, ERGO HESTIA oraz PZU.

Przeprowadzamy terminowo i profesjonalnie wszelkie badania i pomiary dot. zabezpieczeń i obwodów pomocniczych w stacjach elektroenergetycznych wszelkich napięć.

Oferujemy gotowość do wykonania po cenach konkurencyjnych opracowań projektowych z zakresu instalacji i urządzeń elektrycznych
Wydajemy zaświadczenia zgodność ina wyroby dla których nie jest wymagana certyfikacja


Załatwiamy formalności związane z udzielaniem przez SEP świadectw rekomendacyjnych na wyroby, montaż i projektowanie.

Informacje dotyczące Rekomendacji przyznawanych przez SEP znajdują się na stronie Zarządu Głównego SEP pod następującym linkiem:

http://www.sep.com.pl/

Informacji dotyczących Rekomendacji udziela również telefonicznie Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP (tel. 32 255 33 07)

 

Zlecone OŚRODKOWI RZECZOZNAWSTWA zamówienia realizujemy terminowo i po cenach konkurencyjnych. W negocjacjach jesteśmy elastyczni.

Wykaz udzielonych rekomendacji sprawdzisz w zakładce: Rekomendacje SEP

do pobrania: Regulamin ORz