Oddział Zagłębia Węglowego prowadzi od 45 lat działalność w zakresie egzaminowania i nadawania uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie dozoru i eksploatacji. O skali tej działalności świadczy liczba kilkuset tysięcy przeprowadzonych w tym okresie egzaminów.

Komisje Kwalifikacyjne działają zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1.07.2022r. w sprawie zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022, poz 1392)

Świadectwo kwalifikacyjne zostaje uzyskane na podstawie wyniku egzaminu złożonego przed odpowiednią  Komisją Kwalifikacyjną. 

Oddział Zagłębia Węglowego uzyskał z Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzenie 6 komisji kwalifikacyjnych, w tym pięciu - dla grupy G-1 (numery komisji: 064, 104, 106, 107, 108), obejmującej sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną oraz jednej - dla grup G-2 i G-3 ( numer komisji: 334), obejmujących urządzenia zużywające, przetwarzające i przesyłające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz gaz. Oddział Zagłębia Węglowego dysponuje kadrą ponad 80 egzaminatorów.

Egzaminy kwalifikacyjne są systematycznie organizowane przez cały rok, od stycznia do grudnia z przerwą wakacyjną  wg stałego harmonogramu.

Na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki znaleźć można wykaz wszystkich komisji kwalifikacyjnych w Polsce:

http://www.ure.gov.pl/portal/pl/532/