• Cena jednego egzemplarza w 2022r. wynosi 21 zł (w tym 5% VAT).
  • Cena prenumeraty rocznej na 2022r wynosi 126zł (w tym 5% VAT).
  • W 2021 roku wydanych będzie 6 numerów.
  • Prenumeratę można zamawiać drogą elektroniczną na adres:swe@sep.katowice.pl lub biuro@sep.katowice.pl (w treści należy również podać adres do faktury oraz do wysyłki)
  • Wpłaty należy dokonać na konto bankowe OZW SEP: PKO BP SA I O/Katowice 11 1020 2313 0000 3102 0177 7945
  • Po wpłacie wystawiamy fakturę i przesyłamy zamówione numery