Organizujemy:

  • seminaria, warsztaty, konferencje w naszej siedzibie (według planu) lub na zlecenia firm
  • Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych organizowane w naszej siedzibie lub u Zleceniodawców

 

Oferujemy usługi w ramach Ośrodka Rzeczoznawstwa

Prowadzimy sprzedaż podręczników branżowych

 

Zgłoszenia przyjmujemy:

  • pocztą: OZW SEP, ul. Podgórna 4, 40 - 026 Katowice
  • faxem: (32) 255-25-03
  • e-mailem: biuro@sep.katowice.pl