Działalność OZW SEP wspiera 5 Członków Wspierających:

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

ul. Leopolda 31,
40-189 Katowice

tel. 32 200-77-00
fax 32 200 77 01, 32 200-77-04

email: emag@emag.lukasiewicz.gov.pl
www.emag.lukasiewicz.gov.pl

 

ENERGOAPARATURA SA

ul. gen. K. Pułaskiego 7
40-273 KATOWICE 
tel. 32 7285 492
fax 32 7285 411
e-mail: poczta@enap.com.pl 
http://www.enap.com.pl/

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny (dawny Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL)

Biuro Konstrukcyjne, Laboratorium Maszyn Elektrycznych, Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29
41-209 Sosnowiec
Biuro Konstrukcyjne
tel.: 32/258-20-41; fax: 32/259-99-48; e-mail: info@komel.lukasiewicz.gov.pl
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
tel.: 32/258-20-41; 32/259-99-48; e-mail: labor@komel.lukasiewicz.gov.pl
Zakład Wdrożeniowy
tel.: 32/258-20-41; fax: 32/259-99-48; e-mail: zaklad@komel.lukasiewicz.gov.pl
https://komel.com.pl/

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
ul. Wróbli 38, 40-534 Katowice
tel. 32 251 87 39
fax 32 251 36 19
e-mail:  pronovum@pronovum.pl
http://www.pronovum.pl/

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie

ul. Małobądzka 141
42-500 Będzin
tel.  32 766 10 00, 32 266 28 51
fax 32 266 33 07, 32 766 37 15
e-mail: bedzin@tauron-dystrybucja.pl 
www.tauron-dystrybucja.pl