Cennik powierzchni reklamowej w "Śląskich Wiadomościach Elektrycznych" w 2021r. (ceny netto)

 

Rodzaj, usytuowanie i rozmiarwykonanie wielobarwnewykonanie jednobarwnewykonanie czarno-białe

 

Rodzaj, usytuowanie i rozmiar wykonanie wielobarwne wykonanie jednobarwne wykonanie czarno-białe
Reklama na okładce I - 18x18 cm 2800 zł - -
Reklama na okładce III - A4/A5 1900 zł / 1000 zł 1000 zł / 500 zł -
Reklama na okładce IV - A4 2400 zł 1700 zł -
Reklama wewnątrz numeru - A4/A5/A6 1200 zł / 800 zł / 550 zł 700 zł /  600 zł / 400 zł -
Reklama na wkładce - A4/A5/A6 1600 zł / 1000 zł / 500 zł 900 zł / 550 zł / 350 zł -
Artykuł sponsorowany - A4/A5/A6 900 zł / 650 zł / 450 zł 600 zł / 450 zł / 300 zł 500 zł / 350 zł / 250 zł

 

  • Upusty do 25% dla stałych klientów i przy powtórzeniach reklam i ogłoszeń
  • Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
  • Zamówienia reklam i prenumeraty należy przesyłać do Redakcji podając dane niezbędne do wystawienia faktury VAT i oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawienie faktury bez podpisu zamawiającego
  • Konto bankowe Redakcji:  PKO BP SA I O/Katowice  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945 ,
    NIP: 634-00-19-160