Organizujemy:

 • Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych - zorganizowane w naszej siedzibie oraz zdalnie
   
 • Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu G1, G2 i G3 oraz egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzane u Zleceniodawców dla grup pracowników - na zlecenie Pracodawcy (zakres, terminy oraz ceny do uzgodnienia)
   
 • Inne szkolenia w naszej siedzibie lub na zlecenia firm

wypełnione karty zgłoszeń przyjmujemy:

 • e-mailem: biuro@sep.katowice.pl
 • faxem: (32) 255-25-03
 • pocztą: OZW SEP, ul. Podgórna 4, 40 - 026 Katowice

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych można sprawdzić tutaj

Na egzaminy kwalifikacyjne obowiązują zgłoszenia, które przyjmujemy do dnia poprzedzającego egzamin:

 • telefonicznie: (32) 255-33-07,
 • faxem: (32) 255-25-03
 • e-mailem: biuro@sep.katowice.pl 
 • pocztą i osobiście: OZW SEP, ul. Podgórna 4 (II piętro, pokój nr 36), 40 - 026 Katowice

Uwaga!

obowiązuje nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Tekst rozporzadzenia: Dz. U. 2022 poz 1392 )