Szanowni Państwo,

Dysponujemy sześcioma Komisjami Kwalifikacyjnymi, zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki i organizujemy egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-1 (elektryczne); G-2 (cieplne); G-3 (gazowe).

Obowiązują następujące, ogólne terminy:

  • Egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-1 ustalone są na każdy czwartek, z godzinami do umówienia (oraz w dodatkowych, ustalonych wcześniej terminach). W lipcu i sierpniu prosimy o sprawdzanie termiarza, egzaminy odbywają się nieregularnie.
  • Egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-2 i G-3 ustalone są na drugi i czwarty wtorek miesiąca, z godzinami do umówienia (oraz w dodatkowych, ustalonych wcześniej terminach). W lipcu i sierpniu prosimy o sprawdzanie termiarza, egzaminy odbywają się nieregularnie.

Dla grup ustala się osobne terminy w naszej siedzibie lub u Zleceniodawcy.

Na egzaminy kwalifikacyjne obowiązują zgłoszenia, które przyjmujemy do dnia poprzedzającego egzamin:

  • telefonicznie: (32) 255-33-07,
  • faxem: (32) 255-25-03
  • e-mailem: biuro@sep.katowice.pl 
  • pocztą i osobiście: OZW SEP, ul. Podgórna 4 (II piętro, pokój nr 36), 40 - 026 Katowice

W wyjątkowych przypadkach termin egzaminu może zostać odwołany.


Na egzaminie przeprowadzanym w trybie stacjonarym obowiązują zasady  ochrony przeciwwirusowej zgodne z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

REGULAMIN przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych w trybie stacjonarnym

REGULAMIN przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w trybie zdalnym


Uwaga!

obowiązuje nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Tekst rozporzadzenia: Dz. U. 2022 poz 1392 )


Tu sprawdzisz: