Szanowni Państwo,

Organizujemy egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-1 (elektryczne); G-2 (cieplne); G-3 (gazowe) w trybie stacjonarnym oraz zdalnym.

Obowiązują następujące, ogólne terminy:

  • Egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-1 ustalone są na każdy czwartek, z godzniną do ustalenia podczas zapisywania się (oraz w dodatkowych, ustalonych wcześniej terminach)
  • Egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-2 i G-3 ustalone są na drugi i czwarty wtorek miesiąca, z godzniną do ustalenia podczas zapisywania się (oraz w dodatkowych, ustalonych wcześniej terminach)

Dla grup ustala się osobne terminy w naszej siedzibie lub u Zleceniodawcy.

Na egzaminy kwalifikacyjne obowiązują zgłoszenia, które przyjmujemy do dnia poprzedzającego egzamin:

  • telefonicznie: (32) 255-33-07,
  • faxem: (32) 255-25-03
  • e-mailem: biuro@sep.katowice.pl 
  • pocztą i osobiście: OZW SEP, ul. Podgórna 4 (II piętro, pokój nr 36), 40 - 026 Katowice

W wyjątkowych przypadkach termin egzaminu może zostać odwołany.

Na egzaminie przeprowadzanym w trybie stacjonarym obowiązują zasady  ochrony przeciwwirusowej zgodne z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

REGULAMIN przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych w trybie stacjonarnym

REGULAMIN przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w trybie zdalnym


Tu sprawdzisz: