Szanowni Państwo,

I KOMUNKAT
Oddział wznawia działalność szkoleniową i egzaminacyjną.
Oferujemy prowadzenie w siedzibie OZW SEP  indywidualnego 3-godzinnego szkolenia  przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego w cenie 180 zł.  Szkolenia i egzaminy przeprowadzane są w zakładach pracy na podstawie indywidualnych  ustaleń.

Egzaminy kwalifikacyjne  w siedzibie Oddziału z zakresu  G1 są przeprowadzane w każdy czwartek  od godziny 13:30  do godz. 15:30. 

Egzaminy kwalifikacyjne  w siedzibie Oddziału z zakresu  G2 i G3  są przeprowadzane w drugi i czwarty wtorek miesiąca od godziny 13:30  do 15:30. 

Przyjmujemy osoby, które zgłosiły chęć udziału w  egzaminie  telefonicznie lub e-mailem najpóźnioej do dnia poprzedzającego egzamin.

REGULAMIN przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych


II KOMUNIKAT - termin ważności świadectw kwalifikacyjnych
Dziennik Ustaw z dnia 31 marca 2020 r.  poz.568

W Artykule 31x  Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. pop. z dnia 17 kwietnia 2020 r, czytamy:

  1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 1  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność
    w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020r.
  2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1,
    i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Odwołane zostają zaplanowane wcześniej kursy i egzaminy kwalifikacyjne.

O nowych terminach będziemy informowali mailowo już zapisane osoby oraz zamieścimy informację na naszej stronie internetowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny (tel. kom. 602876834 ) lub mailowy (biuro@sep.katowice.pl).

Będziemy wdzięczni za wyrozumiałość.

z poważaniem

Zarząd OZW SEP


Organizujemy egzaminy kwalifikacyjne z zakresu G-1 (elektryczne); G-2 (cieplne); G-3 (gazowe)

oraz udzielamy porad w ramach bezpłatnych konsultacji przedegzaminacyjnych.

 

Zgłoszenia przyjmujemy:

 

  • pocztą i osobiście: OZW SEP, ul. Podgórna 4, 40 - 026 Katowice
  • faxem: (32) 255-25-03
  • e-mailem: biuro@sep.katowice.pl

Dla grup ustala się osobne terminy egzaminów w naszej siedzibie lub u Zleceniodawcy.

Tu sprawdzisz:

 

 

Najbliższe terminy egzaminów: