Aktualności

Zebranie Zarządu OZW SEP 20.11.2018 r.

14.11.2018

Zebranie Zarządu OZW SEP

Więcej

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

09.11.2018

    ŻYCZENIA DLA POLSKI   

Więcej

Wydarzenia - aktualne 2018

07.11.2018

Wydarzenia aktualne

Więcej

Seminaria

06.11.2018

Seminaria szkoleniowe

Więcej

31-10-2018 XIX Rajd Kół Terenowych

31.10.2018

Rajd Kół Terenowych do Kamesznicy

Więcej

17-10-2018 SZKOLENIE SEMINARYJNE

17.10.2018

W dniu 17 października br, z cyklu szkoleń seminaryjnych organizowanych przy współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa odbyło się pierwsze w tym półroczu seminarium szkoleniowe. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Krzysztofa Wincencika (DEHN POLSKA Sp.z .o.o.). Tematem była „ „Ochrona odgromowa i przepięciowa w obiektach budowlanych w praktyce”. Szkolenie odbyło się na terenie Domu Technika NOT w Katowicach. W szkoleniu uczestniczyło 51 osób

Więcej

JUBILEUSZ 65-LECIA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP

17.10.2018

Główne obchody Jubileuszu 65-lecia Oddziału Gliwickiego SEP odbyły się w dniu 17 października br. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obchody zostały objęte Patronatem Honorowym Prezesa SEP Piotra Szymczaka, JM Rektora Politechniki Śląskiej Arkadiusza Mężyka, prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza, starostę Gliwickiego Waldemara Dombka i Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej Pawła Sowę.

Więcej

SEMINARIUM W FSNT NOT W WARSZAWIE

16.10.2018

W warszawskim Domu Technika odbyło się Seminarium pt. „Polska szkoła matematyczna, a dorobek kryptologów – złamanie szyfrów Armii Czerwonej w wojnie 1920 r. i szyfru Enigma”. Seminarium zostało zorganizowane przez SEP, FSNT NOT oraz PTI (Polskie Towarzystwo Informatyczne) w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Seminarium uzyskało Patronat Narodowy Prezydenta RP.

Więcej

ZEBRANIE KOŁA SEP NR 4

09.10.2018

W Łaziskach Górnych odbyło się spotkanie Zarządu Koła SEP nr 4 przy TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska.

Więcej

ZEBRANIE ZARZĄDU OZW SEP

08.10.2018

VI zebranie Zarządu OZW SEP w kadencji 2018-2022 odbyło się w dniu 8 października br. w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. Prezes OZW Jerzy Barglik otworzył zebranie. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół z poprzedniego zebrania. Dyrektor Elektrowni Łagisza Szymon Jagodzik przestawił aktualną działalność Elektrowni. O działalności Koła SEP nr 5 mówił prezes Koła Zbigniew Kotuła.

Więcej

ZEBRANIE KOŁA SEP NR 38

05.10.2018

W dniu 5 października bieżącego roku w sali przyjęć okolicznościowych firmy GASTROSFERA w Jaworznie odbyło się zebranie Koła SEP nr 38 przy TAURON WYTWARZANIE S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III. W zebraniu wzięło udział 36 osób.

Więcej

XII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pt. Transformatory Energetyczne i Specjalne w Kazimierzu Dolnym

05.10.2018

W dniach 3 – 5 października br. odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Transformatory Energetyczne i Specjalne. W konferencji udział wziął prezes OZW SEP prof. Jerzy Barglik, członek Komitetu Naukowo-Programowego.

Więcej

WYJAZDOWE PREZYDIUM ODDZIAŁ ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO SEP

29.09.2018

W sobotę 29 września w Rzeszowie odbyło się wyjazdowe zebranie Prezydium OZW SEP z udziałem pracowników Biura Oddziału. Obecni byli: Kol., Kol.: Teresa Skowrońska, Teresa Machoń, Anna Dudek, Klaudia Pańczyk-Tytko oraz Jerzy Barglik, Jacek Janas i Mariusz Saratowicz. Przed zebraniem Prezydium zwiedzono Elektrociepłownię Rzeszów wytwarzającą część energii poprzez spalanie odpadów.

Więcej

ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA SEP NR 2

28.09.2018

W dniu 28 września w restauracji Feniks w Przeczycach odbyło się wyjazdowe zebranie członków Koła SEP nr 2 przy Tauron Dystrybucja Oddział w Będzinie. W spotkaniu uczestniczyło 80 osób. Uczestników powitał prezes koła Rafał Pluta oraz dyrektor Zbigniew Poniatowski.

Więcej

KONGRES NOWY PRZEMYSŁ EXPO KATOWICE 26-28 września 2018

28.09.2018

W Kongresie Nowy Przemysł Expo, który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w dniu 26 września 2018r. udział wzięli prezes OZW SEP prof. Jerzy Barglik i wiceprezes OZW Mariusz Saratowicz.

Więcej

KONFERENCJA I TARGI NOWY PRZEMYSŁ EXPO - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

28.09.2018

W dniach 26-28 września 2018 r. odbyło się w Katowicach hybrydowe wydarzenie kongresowowystawiennicze NOWY PRZEMYSŁ EXPO. Jednym z patronów realizowanego po raz pierwszy wydarzenia było STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH. Udział w tym przedsięwzięciu wziął wiceprezes OZW SEP Mariusz Saratowicz, który jest Pełnomocnikiem prezesa SEP ds. Innowacji i Technologii w Biznesie i Przemyśle.

Więcej

UROCZYSTOŚCI „POLSKA ENERGIA W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI” - Warszawa

27.09.2018

W dniu 27 września w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie środowiska energetyków pod hasłem przewodnim Polska Energia w 100-lecie Niepodległości. Organizatorem spotkania był Minister Energii członek SEP Krzysztof Tchórzewski. Zarząd OZW SEP reprezentowali: prezes OZW SEP Jerzy Barglik, wiceprezes Jacek Janas i członek Zarządu Kazimierz Szynol.

Więcej

XXI MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNOLOGII DLA ODLEWNICTWA METAL HEAT TREATMENT W KIELCACH.

25.09.2018

W dniach 25 – 27 września w Centrum Targowym w Kielcach odbyły się Targi Metal Heat Treatment. W pierwszym dniu imprezy wystawienniczej odbyło się seminarium Hartowanie indukcyjne w procesach technologicznych.

Więcej

RAJD KOŁA SEP NR 20 PRZY ENERGOAPARATURZE SA

22.07.2018

W dniach 20 do 22 lipca 2018 roku odbył się Rajd Kola SEP przy Energoaparatusze SA do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bazą rajdu był domek naszego kol. Lecha Piacki w Kroczycach– Lgotce.

Więcej

POSIEDZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ SEP

17.07.2018

W dniu 17 lipca br. w Zarządzie Głównym SEP w Warszawie odbyło się pierwsze zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej SEP, w której wziął udział kol. Henryk Tymowski.

Więcej

POSIEDZENIE KOMISJI HISTORYCZNEJ OZW SEP

10.07.2018

W sali prezydialnej OZW SEP odbyło się posiedzenie Oddziałowej Komisji Historycznej pod przewodnictwem Tomasza Kołakowskiego. Na spotkaniu obecni byli także – prezes OZW Jerzy Barglik i sekretarz-skarbnik Teresa Machoń.

Więcej

POSIEDZENIE PREZYDIUM OZW SEP

09.07.2018

W sali prezydialnej OZW odbyło się posiedzenie Prezydium OZW SEP w składzie poszerzonym o Członków Zarządu OZW - Anetę Szubert i Piotra Wojtasa ( przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia).

Więcej

Spotkanie Prezesów Oddziałów SEP - OZW I CZĘSTOCHOWSKIEGO

05.07.2018

W dniu 5 lipca w Biurze OZW SEP odbyło się spotkanie prezesów - OZW SEP prof. Jerzego Barglika i Oddziału Częstochowskiego SEP prof. Kazimierza Jagieły– poświęcone współpracy przy wydawaniu Śląskich Wiadomości Elektrycznych.

Więcej

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-LECIA OZW SEP

05.07.2018

W Sali prezydialnej OZW odbyło się zebranie robocze Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego SEP.

Więcej

Iwo Cholewicki - członkiem honorowym SEP

25.06.2018

W dniu 22 czerwca na Walnym Zjeździe Delegatów SEP Iwo Cholewickiemu została nadana Godność Członka Honorowego SEP. Jest to najwyższe wyróżnienie w Stowarzyszeniu.

Więcej

Walny zjazd delegatów SEP

23.06.2018

W dniach 21 -24 czerwca w Poznaniu odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP. W Zjeździe wzięła udział delegacja OZW SEP w następującym składzie: Jerzy Barglik, Teresa Machoń, Teresa Skowrońska, Joanna Janus-Jurczyk, Bogdan Czarnecki , Sławomir Kasprzyk, Andrzej Klaczkowski, Artur Kozłowski, Zbigniew Kotuła Aleksy Kuźnik, Mariusz Saratowicz, Barbara Szendzielorz, Jarosław Walas, Piotr Wojtas (to są delegaci) oraz Jan Kurek – sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP i Iwona Gajdowa – redaktor naczelna Energetyki i Spektrum.

Więcej

Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

21.06.2018

W dniu 21 czerwca w Domu Technika NOT w Katowicach odbyło się ostatnie w tym półroczu zebranie członków Koła Terenowego nr 26 oraz Klubu Seniora.

Więcej

INTARG 2018

21.06.2018

Po raz kolejny w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach /www.intarg.haller.pl/ w dniach 20-21 czerwiec 2018 roku odbywa się XI edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacyjności INTARG 2018.

Więcej

Spotkanie uczestników wycieczki do Portugalii

20.06.2018

W dniu 20 czerwca odbyło się w sali prezydialnej OZW SEP spotkanie uczestników majowej wycieczki do Portugalii. Uczestników powitał prezes OZW SEP Jerzy Barglik. Teresa Machoń wręczyła uczestnikom wycieczki certyfikaty potwierdzające udział w IV wycieczce zagranicznej zorganizowanej przez OZW SEP oraz pisemną relację z wycieczki opracowaną przez Barbarę Adamczewską.

Więcej

Zebranie Zarządu OZW SEP

14.06.2018

III Zebranie Zarządu OZW SEP w kadencji 2018-2022 odbyło się na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Kościuszki 92. Otwarcia zebrania dokonał prezes OZW SEP Jerzy Barglik. Referat techniczny przedstawił kol. Sebastian Górecki z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, a o działalności Koła SEP nr 2 mówił prezes Koła kol. Rafał Pluta.

Więcej