WYDARZENIA

Imprezy kulturalne:

  • 17-24.05.2022r. - Wycieczka do Czarnogóry i Albanii (informacje)

Najbliższe zebrania:

  • 14.12.2022 r. - Świąteczne Zebranie Zarządu OZW SEP
  • 15.12.2022 r. - godz. 16:00 - Świąteczne Zebranie Koła Terenowego nr 26 i Klubu Seniora

                                       

 


Relacje z wydarzeń, które już się odbyły sprawdzisz tutaj

Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

 Jubileusz 65-lecia KSM

IV Zebranie Zarządu i Wieczór Piesni Patriotycznych

Impreza kulturalna - Szyb Wilson

Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

Impreza kulturalna - Panteon Górnośląski

III Zebranie Zarządu OZW SEP

XL Walny Zjazd Delegatów SEP

Zebranie Koła Terenowego  w Katowicach

Piotr Uszok - Honorowy Obywatel Miasta Katowice

II Zebranie Zarządu OZW SEP w kadencji 2022-2026

Posiedzenie wyjazdowe Prezydium OZW SEP

Walne Zgromadzenia Delegatów OZW SEP

Posiedzenie Prezydium OZW SEP

Zebranie Zarządu OZW SEP

Zebranie Koła Terenowego w Katowicach - maj

Zebranie Koła Terenowego w Katowicach kwiecień

Spotkanie Prezydiów O/Łódzkiego i OZW SEP

Spotkanie Prezydiów O/ Krakowskiego i OZW SEP

Walne Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

XXXII Zebranie Zarządu OZW SEP sprawozdawcze

Zawody II stopnia Olimpiady EUROELEKTRA

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Spotkanie "Ostatkowe|

Posiedzenie Prezydium OZW SEP

XXXI Zebranie Zarządu OZW SEP

X Seminarium Historyczne OZW SEP

Spotkanie z p. Hanną Białkieiwcz

Spotkanie Świąteczne OZW SEP

Spotkanie świąteczne Koła Terenowego w Katowicach

XI Webinarium Techniczne (do pobrania: zaproszenie)

XXIX Zebranie Zarządu OZW SEP i Wieczór Pieśni Patriotycznych

Zebranie Koła nr 38 przy Elektrowni Jaworzno

Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

Impreza Koła SEP nr 5 - Zawody Bowlingowe

Posiedzenie Komitetu Honorowego X KDE

Spotkanie Prezydiów: OZW i Oddziału Krakowskiego SEP

Europejskie Forum Przyszłości

XXVIII Zebranie Zarządu OZW SEP

Wycieczka OZW SEP na Podlasie

Impreza kulturalna - wizyta okolicznościowa

Impreza kulturalna dla członków SEP i ich rodzin

Spływ kajakowy Koła SEP nr 4

VIII Webinarium techniczne 


XXV Zebranie Zarządu OZW SEP

Seminarium szkoleniowe online "Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację"

Zebranie Koła Terenowego SEP nr 26

Posiedzenie Wielkanocne Prezydium  OZW S

XXIV Zebranie Zarządu Sprawozdawcze

VII Webinarium  techniczne  z okazji Światowego Dnia Inżyniera

Zebranie Koła Terenowego nr 26 w Katowicach

XXIII Zebranie Zarządu OZW SEP

Zebranie Koła Terenowego nr 26 w Katowicach

XXII Zebranie Zarządu OZW SEP

Relacja ze Spotkania Światecznego 2020 r.

Spotkanie świąteczne Koła Terenowego w Katowicach w 2020 r.

Seminarium historyczne poświęcone pamięci Lucjana Nehrebeckiego

Impreza kulturalna - Galeria Grafiki im. Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stellera •