WYDARZENIA

Najbliższe zebrania:

  • 15.06.2023r. - godz. 16:00 - Zebranie Koła Terenowego nr 26

 


  

Zbigniew Marusa - Nota biograficzna

 

Wycieczka do Czarnogóry i Albanii 

Międzynarodowy Dzień Elektryka 

Obchody Dnia Strażaka

VI Forum Kobiet SEP

IX Zebranie Zarządu OZW SEP - Kopalnia Doświadczalna BARBARA

Impreza Kola SEP nr 65 - cd. zwiedzania Krakowa

Impreza Koła SEP nr 38 - Kurst strzelecki

Kolo SEP nr 1 gościło GSK SEP `

Zebranie Koła Terenowego SEP  w Katowicach

VIII Zebranie Zarządu  OZW SEP 

Impreza kulturalna  w Planetarium - Śląskim Parku Nauki

XI Seminarium Historyczne 

XIII Webinarium Techniczne

Spotkanie wyjazdowe Koła SEP nr 65 przy Elektrowni Siersza

Zebranie Koła SEP nr 4 przy Elektrowni Łaziska 

Zebranie otwarte Kola Terenowego w Katowicach

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 

VII Zebranie Zarządu  OZW SEP

Zebranie otwarte Kola Terenowego nr 26 

XII webinarium techniczne

Impreza kulturalna dla członków SEP i ich rodzin

VI Zebranie Zarządu i Więczór Kolędowy

Zebranie styczniowe Koła Terenowego w Katowicach

Zebranie Świateczne Koła Terenowego w Katowicach

Spotkanie świąteczne OZW SEP

Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

 Jubileusz 65-lecia KSM

IV Zebranie Zarządu i Wieczór Piesni Patriotycznych

Impreza kulturalna - Szyb Wilson

Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

Impreza kulturalna - Panteon Górnośląski

III Zebranie Zarządu OZW SEP

XL Walny Zjazd Delegatów SEP

Zebranie Koła Terenowego  w Katowicach

Piotr Uszok - Honorowy Obywatel Miasta Katowice

II Zebranie Zarządu OZW SEP w kadencji 2022-2026

Posiedzenie wyjazdowe Prezydium OZW SEP

Walne Zgromadzenia Delegatów OZW SEP

Posiedzenie Prezydium OZW SEP

Zebranie Zarządu OZW SEP

Zebranie Koła Terenowego w Katowicach - maj

Zebranie Koła Terenowego w Katowicach kwiecień

Spotkanie Prezydiów O/Łódzkiego i OZW SEP

Spotkanie Prezydiów O/ Krakowskiego i OZW SEP

Walne Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

XXXII Zebranie Zarządu OZW SEP sprawozdawcze

Zawody II stopnia Olimpiady EUROELEKTRA

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Spotkanie "Ostatkowe|

Posiedzenie Prezydium OZW SEP

XXXI Zebranie Zarządu OZW SEP

X Seminarium Historyczne OZW SEP

Spotkanie z p. Hanną Białkieiwcz

Spotkanie Świąteczne OZW SEP

Spotkanie świąteczne Koła Terenowego w Katowicach

XI Webinarium Techniczne (do pobrania: zaproszenie)

XXIX Zebranie Zarządu OZW SEP i Wieczór Pieśni Patriotycznych

Zebranie Koła nr 38 przy Elektrowni Jaworzno

Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

Impreza Koła SEP nr 5 - Zawody Bowlingowe

Posiedzenie Komitetu Honorowego X KDE

Spotkanie Prezydiów: OZW i Oddziału Krakowskiego SEP

Europejskie Forum Przyszłości

XXVIII Zebranie Zarządu OZW SEP

Wycieczka OZW SEP na Podlasie

Impreza kulturalna - wizyta okolicznościowa

Impreza kulturalna dla członków SEP i ich rodzin

Spływ kajakowy Koła SEP nr 4

VIII Webinarium techniczne 


XXV Zebranie Zarządu OZW SEP

Seminarium szkoleniowe online "Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację"

Zebranie Koła Terenowego SEP nr 26

Posiedzenie Wielkanocne Prezydium  OZW S

XXIV Zebranie Zarządu Sprawozdawcze

VII Webinarium  techniczne  z okazji Światowego Dnia Inżyniera

Zebranie Koła Terenowego nr 26 w Katowicach

XXIII Zebranie Zarządu OZW SEP

Zebranie Koła Terenowego nr 26 w Katowicach

XXII Zebranie Zarządu OZW SEP

Relacja ze Spotkania Światecznego 2020 r.

Spotkanie świąteczne Koła Terenowego w Katowicach w 2020 r.

Seminarium historyczne poświęcone pamięci Lucjana Nehrebeckiego

Impreza kulturalna - Galeria Grafiki im. Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica Stanisława Staszica