WYDARZENIA


25.11.2020 r. XXI Zebranie Zarządu OZW SEP

23.11.2020 r. Seminarium historyczne poświęcone pamięci Lucjana Nehrebeckiego

19.11.2020 r. Zebranie Kola Terenowego nr 26

15.10-2020 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

12.10.2020 r. XX Zebranie Zarządu OZW SEP

XIX Zebranie Koła Terenowego w Katowicach Zebranie Zarządu OZW SEP`

III seminarium techniczne

Impreza kulturalna - Galeria Grafiki im. Stellera

II Seminarium techniczne nt. "Nowoczesne technologie w elektrotechnice” 

ZEBRANIE KOŁA TERENOWEGO -18 czerwca 2020

30.06.2020 r. - II Seminarium Techniczne

15.06.2020 - Zebranie Zarządu OZW SEP

18.06.2020 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

09.06.2020 r. I Seminarium Techniczne

Smutna Wiadomość

Zebranie online Koła Terenowego w Katowicach

Lekcje "Bezpiecznie z prądem"

Seminarium II "Cyfrowe stacje elektroenergetyczne"

XVII Zebranie Zarządu OZW SEP w kadencji 2018-2022

Impreza kulturalna dla członków SEP i ich rodzin

Plenarne zebranie Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej.

 

Seminarium "Cyfrowe Stacje Elektroenergetyczne"  - patrz relacje z wydarzeń)

 

 

 

 

 

 


KOMUNIKATY

Wszystkie informacje dotyczace egzaminów kwalifikacyjnych znajdują się w zakładce egzaminy


II  KOMUNIKAT - termin ważności świadectw kwalifikacyjnych

Dziennik Ustaw   Ustawa z dnia 16 kwietnia  2020 r. Artykuł 31x.
Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54

  1. ust. 1  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność
    w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia  2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020r.
  2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1,
    i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.