WYDARZENIA

  Impreza kulturalna - Galeria Grafiki im. Stellera

II Seminarium techniczne nt. "Nowoczesne technologie w elektrotechnice” 

ZEBRANIE KOŁA TERENOWEGO -18 czerwca 2020

 


 30.06.2020 r. - II Seminarium Techniczne

15.06.2020 - Zebranie Zarządu OZW SEP

18.06.2020 r. Zebranie Koła Terenowego w Katowicach

09.06.2020 r. I Seminarium Techniczne

Smutna Wiadomość

Zebranie online Koła Terenowego w Katowicach

Lekcje "Bezpiecznie z prądem"

Seminarium II "Cyfrowe stacje elektroenergetyczne"

XVII Zebranie Zarządu OZW SEP w kadencji 2018-2022

Impreza kulturalna dla członków SEP i ich rodzin

Plenarne zebranie Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej.

 

Seminarium "Cyfrowe Stacje Elektroenergetyczne"  - patrz relacje z wydarzeń)

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKATY

 

 

KOMUNIKATY

I  KOMUNIKAT   - wznowieniu dzialalności egzaminacyjnej i szkoleniowej `

Z dniem 21 kwietnia 2020 roku Oddział wznawia działalność szkoleniową i egzaminacyjną. Oferujemy prowadzenie w siedzibie OZW SEP  indywidualnego 3-godzinnego szkolenia  przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego w cenie 180 zł. Od dnia 6 maja 2020 roku  szkolenia i egzaminy przeprowadzane są w zakładach pracy na podstawie indywidualnych  ustaleń.

Egzaminy kwalifikacyjne  w siedzibie Oddziału z zakresu  G1 będą przeprowadzane od  czwartku 7 maja 2020 r .  Tradycyjnie będą się odbywały w każdy czwartek  od godziny 13:30  do godz. 15:30. 

Egzaminy kwalifikacyjne  w siedzibie Oddziału z zakresu  G2 i G3   będą przeprowadzane od wtorku 12  maja 2020 r .Odbywały się będą w drugi i czwarty wtorek miesiąca od godziny 13:30  do 15:30. 

Oczywiście w pełni obowiązują zasady  ochrony przeciwwirusowej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

Prosimy o zgłaszanie telefoniczne  lub e-mailem chęci udziału w indywidualnych szkoleniach i w egzaminach.

Tel. 32-255-33-07,   e-mail   biuro@sep.katowice.pl

Od dziś Biuro OZW SEP jest czynne  codziennie (dyżury)  od godz. 12:00 do 15:30.

Osrodek Rzeczoznawstwa  pracuje zdalnie .  Dyrektor Krzysztof Borkiewicz
Tel.  602-310-737  e-mail    orz@sep.katowice.pl


II  KOMUNIKAT - termin ważności świadectw kwalifikacyjnych

 

Dziennik Ustaw   Ustawa z dnia 16 kwietnia  2020 r. Artykuł 31x.
Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54

 

  1. ust. 1  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność
    w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia  2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020r.
  2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1,
    i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

OFERTA PRACY

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu zatrudni osobę na stanowisku nauczyciela przedmiotów elektrycznych.

Kwalifikacje pedagogiczne nie są wymagane (osoba zatrudniona ma 2 lata na ukończenie kursu pedagogicznego).

Proponowana forma zatrudnienia- umowa o pracę od 1.09.2020 na etat, tj. 20 godzin tygodniowo (możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie wymiaru godzin).

Szkoła dysponuje bardzo nowoczesnym zapleczem technicznym, co zapewnia wysoki komfort pracy.

Wszelkich informacji na ten temat udziela Pani Teresa Horst, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, tel. 66 22 77 347 (Bieruń, Granitowa 130)