Oddział Zagłębia Węglowego prowadzi działalność wydawniczą, w wyniku której w okresie ostatnich lat opublikowano między innymi:

 • Monografię "100 lat zorganizowanej działalności elektryków na terenie działalności Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich" (2012 r.)
 • Zwięzłą monografię 75 lat działalności Oddziału Zagłębia Węglowego SEP
 • "Wspomnienia" - autorstwa profesora Lucjana Nehrebeckiego
 • "50 lat moich wspomnień o energetyce" autorstwa mgr inż. Władysława Wilgusiewicza
 • Zbiór referatów opracowanych na seminaria związane z obchodami 100-lecia Elektroenergetyki Zawodowej i 120-lecia Elektryki Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego
 • "Energetycy Lwowiacy na Śląsku" autorstwa mgr inż. Władysława Wilgusiewicza
 • 18 numerów "Biuletynu Informacyjnego Oddziału Zagłębia Węglowego SEP" pod redakcją mgr inż. Iwo Cholewickiego
 • Obszerną monografię 80 lat działalności Oddziału Zagłębia Węglowego SEP autorstwa dr inż. Zbigniewa Białkiewicza
 • Życiorysy działaczy Oddziału Zagłębia Węglowego w Katowicach autorstwa dr inż. Zbigniewa Białkiewicza
 • Dwumiesięcznik "Śląskie Wiadomości Elektryczne"
 • Informator OZW pod nazwą "Jednym zdaniem".