OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA przy Oddziale Zagłębia Węglowego SEP działa od ponad 40 lat. Dysponując kadrą 60 rzeczoznawców i specjalistów z różnych dziedzin elektryki  - OŚRODEK podejmuje się realizacji zleceń na:
 

 • przeprowadzanie ekspertyz i opinii techniczno-ekonomicznych
 • opracowanie dokumentacji technicznej
 • wykonanie badań diagnostycznych
 • prowadzenie nadzorów inwestorskich
 • opracowanie planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną gaz w fazie założeń i projektowania
 • wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych w budownictwie komunalnym i spółdzielczym, stosownie do wymogów prawa budowlanego


w zakresie:
 

 • sieci i stacji elektroenergetycznych wysokich napięć
 • aparatury elektrycznej, maszyn i napędów elektrycznych
 • elektrowni i elektrociepłowni
 • energetyki przemysłowej i elektroniki górniczej
 • elektrotermii przemysłowej
 • eksploatacji systemów energetycznych
 • elektrotechniki bytowej.

Ośrodek Rzeczoznawstwa OZW SEP uwzględnia wszystkie nowe regulacje w opracowywanych instrukcjach energetycznych takich jak:

 • instrukcje organizacji bezpiecznej pracy (IOBP),
 • instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych (IEUE) grupy G1, G2 i G3,
 • instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR),
 • instrukcje współpracy ruchowej (IWR),
 • szczegółowe instrukcje stanowiskowe.


OŚRODEK oferuje Towarzystwom Ubezpieczeniowym wysoki profesjonalizm przy sporządzaniu ekspertyz związanych z likwidacją szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz awariami w układach technologicznych - podmiotów ubezpieczonego.

W okresie ostatnich lat, OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA wykonał między innymi:

- ekspertyzę dot. "Optymalizacji sieci najwyższych napięć"
- ekspertyzę dot. "Wyznaczenia kosztów unikniętych mocy i energii"
- szereg ekspertyz dot. skutków awarii, wysokości odszkodowań i weryfikacji kosztorysów powykonawczych w tym zakresie
- szereg instrukcji energetycznych dla przedsiębiorstwCenimy sobie dobrą współpracę z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi HEROS, FORTUNA, ALLIANZ, ERGO HESTIA oraz PZU.

Przeprowadzamy terminowo i profesjonalnie wszelkie badania i pomiary dot. zabezpieczeń i obwodów pomocniczych w stacjach elektroenergetycznych wszelkich napięć.

Oferujemy gotowość do wykonania po cenach konkurencyjnych opracowań projektowych z zakresu instalacji i urządzeń elektrycznych
Wydajemy zaświadczenia zgodność ina wyroby dla których nie jest wymagana certyfikacja
Załatwiamy formalności związane z udzielaniem przez SEP świadectw rekomendacyjnych na wyroby, montaż i projektowanie.


Informacje dotyczące Rekomendacji przyznawanych przez SEP znajdują się na stronie Zarządu Głównego SEP pod następującym linkiem:

http://www.sep.com.pl/

Informacji dotyczących Rekomendacji udziela również telefonicznie Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP (tel. 32 255 33 07)

 

Zlecone OŚRODKOWI RZECZOZNAWSTWA zamówienia realizujemy terminowo i po cenach konkurencyjnych. W negocjacjach jesteśmy elastyczni.

Wykaz udzielonych rekomendacji sprawdzisz w zakładce: Rekomendacje SEP