OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA przy Oddziale Zagłębia Węglowego SEP działa od 40 lat. Dysponując kadrą 60 rzeczoznawców i specjalistów z różnych dziedzin elektryki  - OŚRODEK podejmuje się realizacji zleceń na:
 

 • przeprowadzanie ekspertyz i opinii techniczno-ekonomicznych
 • opracowanie dokumentacji technicznej
 • wykonanie badań diagnostycznych
 • prowadzenie nadzorów inwestorskich
 • opracowanie planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną gaz w fazie założeń i projektowania
 • wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych w budownictwie komunalnym i spółdzielczym, stosownie do wymogów prawa budowlanego


w zakresie:
 

 • sieci i stacji elektroenergetycznych wysokich napięć
 • aparatury elektrycznej, maszyn i napędów elektrycznych
 • elektrowni i elektrociepłowni
 • energetyki przemysłowej i elektroniki górniczej
 • elektrotermii przemysłowej
 • eksploatacji systemów energetycznych
 • elektrotechniki bytowej.


OŚRODEK oferuje Towarzystwom Ubezpieczeniowym wysoki profesjonalizm przy sporządzaniu ekspertyz związanych z likwidacją szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz awariami w układach technologicznych - podmiotów ubezpieczonego.

W okresie ostatnich lat, OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA wykonał między innymi:

ekspertyzę dot. "Optymalizacji sieci najwyższych napięć" dla PSE Południe Sp. z o.o.
ekspertyzę dot. "Wyznaczenia kosztów unikniętych mocy i energii" dla EC Zabrze oraz Górnośląskiego Zakładu Energetycznego
szereg ekspertyz dot. skutków awarii, wysokości odszkodowań i weryfikacji kosztorysów powykonawczych w tym zakresie.

Cenimy sobie dobrą współpracę z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi HEROS, FORTUNA, ALLIANZ, ERGO HESTIA oraz PZU.

Przeprowadzamy terminowo i profesjonalnie wszelkie badania i pomiary dot. zabezpieczeń i obwodów pomocniczych w stacjach elektroenergetycznych wszelkich napięć.

Oferujemy gotowość do wykonania po cenach konkurencyjnych opracowań projektowych z zakresu instalacji i urządzeń elektrycznych
Wydajemy zaświadczenia zgodność ina wyroby dla których nie jest wymagana certyfikacja
Załatwiamy formalności związane z udzielaniem przez SEP świadectw rekomendacyjnych na wyroby, montaż i projektowanie.


Informacje dotyczące Rekomendacji przyznawanych przez SEP znajdują się na stronie Zarządu Głównego SEP pod następującym linkiem:

http://www.sep.com.pl/

Informacji dotyczących Rekomendacji udziela również telefonicznie Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP (tel. 32 255 33 07)

 

Zlecone OŚRODKOWI RZECZOZNAWSTWA zamówienia realizujemy terminowo i po cenach konkurencyjnych. W negocjacjach jesteśmy elastyczni.

 

Rekomendacje SEP poprzez nasz Oddział uzyskały firmy:  

(Szczegółowy wykaz firm)

 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice
tel. 32 208 95 00, 32 208 92 15
fax 32 259 88 20, 32 259 95 25
e-mail: epk@epk.com.pl 
www.epk.com.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny - Łukasz Grela


Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 
ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny
tel. 32 32 42 200
fax 32 216 66 66
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl www.cbidgp.pl/
Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny - Krzysztof Mijalski


Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
tel. (+48) 32 200-77-00
fax (+48) 32 200 77 01 lub 04
e-mail: ibemag@ibemag.pl 
www.ibemag.pl
Dyrektor - Stanisław Trenczek


ELEKTROBUDOWA S.A.
ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
tel. (+48) 32 259 01 00
fax (+48) 32 205 27 60
e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl 
www.elektrobudowa.com.pl
Prezes Zarządu – Janusz Juszczyk


Eltrans Sp. z o.o.
ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów
tel. (+48) 32 246 55 86
fax (+48) 32 247 30 80
e-mail: info@eltrans.pl 
www.eltrans.pl
Prezes Zarządu – Rafał Andrysiak


ENERGOAPARATURA S.A.
ul. Gen. K. Pułaskiego 7, 
40-273 Katowice
tel. (+48) 32 728 54 10
fax (+48) 32 728 54 11
e-mail: poczta@enap.com.pl 
www.enap.com.pl
Prezes Zarządu  – Tomasz Michalik


FAMUR S.A. Systemy Chodnikowe REMAG Oddział w Katowicach
ul. Boya-Żeleńskiego 105
40-750 Katowice
tel. (+48) 32 359 63 00 
fax  +48 32 359 66 77 
e-mail: famur@famur.com 
www.famur.com
Prezes Zarządu – Mirosław Bendzera

 

PHU GEMARK Sp. z o.o. 
ul. Kossutha 2
40-844 Katowice
tel. (+48) 32 250 88 00,  
fax (+48) 32 250 88 02, 
e-mail: gemark@gemark.pl , 
www.gemark.pl
Vice Prezes Zarządu  – Krzysztof Zieliński i Grzegorz Ordys

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "PRO NOVUM" Sp. z o.o.
ul. Wróbli 38, 40-534 Katowice 35
tel. (+48) 32 251 87 39
fax (+48) 32 251 36 19
e-mail: pronovum@pronovum.pl 
www.pronovum.pl
Prezes Zarządu - Jerzy Trzeszczyński

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" w Katowicach Sp. z o.o.
ul. Ks. bpa Herberta Bednorza 19,
40-384 Katowice,
tel. (+48) 32 256 80 66
fax (+48) 32 256 99 52
e-mail: sekretariat@elbud.katowice.pl 
www.elbud.katowice.pl
Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny – Henryk Spierewka

Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki i Budownictwa "ELPIN" Sp. z o.o.
ul. Oswobodzenia 77, 
40-405 Katowice
tel. (+48) 32 255 88 81
fax (+48) 32 255 75 03
e-mail: biuro@elpin.com.pl 
www.elpin.com.pl
Prezes Zarządu – Józef Węgrzyn

Przedsiębiorstwo Górnicze Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SAKOP Sp. z o.o.
ul. Stolarzowicka 15-17, 41-908 Bytom
tel./fax: (+48) 32 280 67 00, (+48) 32 280 70 02, (+48) 32 280 53 67
e-mail: sakop.bytom@sakop.pl 
www.sakop.pl
Prezes Zarzadu – Gabriela Sławik

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SAN-EL Sp. z o.o.
ul. Krótka 5, 43-300 Tychy
tel. (+48) 32 227 81 89, 32 219 05 65,
fax. (+48) 32 219 05 66
e-mail: san-el@san-el.com.pl 
www.san-el.com.pl
Prezes Zarządu – Bogdan Krokosz

TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie
ul. Pokoju 14, 42-504 Łagisza
tel. +48 (32) 26 71 000
fax +48 (32) 26 71 002
e-mail: sekretariat@ej3.tauron-wytwarzanie.pl 
www.tauron-wytwarzanie.pl/oddzialy/lagisza/
Dyrektor – Szymon Jagodzik

TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia Łaziska

ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne
tel. (+48) 32 224 11 00, (+48) 32 324 33 00
fax: (+48) 32 324 31 33, (+48) 32 324 34 16
e-mail: elaziska@tauron-wytwarzanie.pl 
www.tauron-wytwarzanie.pl/oddzialy/laziska/
Dyrektor - Michał Pańczyszyn

TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

tel. (+48) 32 715 10 00
fax (+48) 32 715 30 88
e-mail: sekretariat@ej3.tauron-wytwarzanie.pl 
www.tauron-wytwarzanie.pl/ oddzialy/jaworznoiii/
Dyrektor - Kazimierz Szynol
TAURON  Serwis Sp. z o.o.
ul. Promienna 7, 43-603 Jaworzno
tel. (+48) 32 729 96 33
fax (+48) 32 729 97 33
www.tauron-serwis.pl/
Prezes Zarządu – Stanisław Bazak

TAURON Wytwarzanie S.A Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini
42-541 Trzebinia
tel. +48 (32) 715 10 00
fax +48 (32) 715 30 88
e-mail: sekretariat@ej3.tauron-wytwarzanie.pl 
http://www.tauron-wytwarzanie.pl/oddzialy/siersza/
Dyrektor – Leszek Krzemień

Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.
ul. Gen. Z. W. Jankego 13
40-615 Katowice
tel. (+48) 32 78 98 201
fax (+48) 32 78 98 352
e-mail: zredh@zre.com.pl 
http://www.zre.com.pl
Prezes Zarządu – Jerzy Kurzak

ZPUE S.A. 
Zakład Produkcyjny Katowice
ul. Słoneczna 50, 40-135 Katowice
tel. (+48) 32 359 31 00
fax (+48) 32 258 35 25
e-mail: office@zpue.pl 
http://www.katowice.zpue.pl/
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju produkcji – Jan Wiatowski