Kontakt

 

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

40-026 Katowice,

ul. Podgórna 4,

II piętro, pokój 36

 

tel. (32) 255 33 07,

tel/fax (32) 255 25 03

 

www.sep.katowice.pl

e-mail: biuro@sep.katowice.pl

 

Konto Bankowe:

PKO BP SA I O/Katowice

11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

 

NIP: 634-00-19-160

KRS: 0000035446

 

Nr ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 2.24/00011/2007

Seminaria, Konferencje

Seminaria, Konferencje

 

Organizujemy:

  • seminaria, warsztaty, konferencje w naszej siedzibie (według planu) lub na zlecenia firm
  • Kursy przygotowawcze go egzaminów kwalifikacyjnych organizowane w naszej siedzibie lub u Zleceniodawców (patrz: kursy)

 

Zgłoszenia przyjmujemy:

  • pocztą: OZW SEP, ul. Podgórna 4, 40 - 026 Katowice
  • faxem: (32) 255-25-03
  • e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Katowice,   9.08.2016r.

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl szkoleń zorganizowanych przez Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

 

Miejsce szkolenia:

  • seminaria: Dom Technika NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4, sala nr 4 (parter)

Czas trwania:

  • od 10:00 do 15:00,

Koszt uczestnictwa:

  • Opłata pełna : 200 zł;
  • Opłata ulgowa dla członków ŚOIIB: 20 zł,
  • Opłata ulgowa dla członków OZW SEP: 20 zł,

Opłaty ulgowe przewidziane są dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki) oraz dla członków Kół przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).

Informacje dodatkowe


•    Karta zgłoszenia i aktualny plan szkoleń jest do pobrania poniżej niniejszego pisma.
Programy szkoleń zamieszczamy na bieżąco.


•    Pisemne zgłoszenia (na kartach zgłoszenia) zawierające: imię, nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do czwartku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.

 

•    Zgłoszenia proszę kierować na adres OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36, fax 32 255 25 03, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Ze względów organizacyjnych przyjmowane są tylko zgłoszenia na piśmie.


•    Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do piątku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.

 

•    Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

•    Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały na płycie CD oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

•    W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek.

•    Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.


W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby chętnych, szkolenie może zostać odwołane.

Informacji o szkoleniach udziela Biuro OZW SEP.

W imieniu organizatorów

Prezes OZW SEP
prof dr hab inż Jerzy Barglik

 

Programy szkoleń można znaleźć po wybraniu odpowiedniego szkolenia (w terminarzu u dołu strony)

 


Do pobrania:

 

PLAN SEMINARIÓW

Lp.

Termin

Temat

wrzesień

1.

20.09.2016

wtorek,
1000-1500

Badania okresowe urządzeń piorunochronnych:

- Zapisy norm dot. badań okresowych LPS

- Metody pomiaru rezystancji uziemień odgromowych

- Mierniki pomiaru

- Podstawowe błędy związane z wykonywaniem badań okresowych LPS

mgr inż. Krzysztof Wincencik (DEHN Polska Sp. z o.o.)

październik

1.

4.10.2016

wtorek,
1000-1500

Eksploatacja elektronarzędzi w aspektach przepisów elektrycznych i wymagań technicznych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
– inż. Stanisław WALCZAK (Centralna Komisja Instalacji Elektrycznych SEP), inż. Jerzy JÓŹWIK (OZW SEP)

2.

18.10.2016

wtorek,
1000-1500

Elementy Prawa Budowlanego dla elektryków oraz rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
inż. Krzysztof Ciesiński (Rzeczoznawca budowlany w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚOIIB)

3.

25.10.2016

wtorek,
1000-1500

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – praktyka projektowa stosowania normy PN – EN 62 305

- dr inż. Mirosław Zielenkiewicz, dr inż. Tomasz Maksimowicz (RST sp.j., Białystok)

listopad

1.

15.11.2016

wtorek,
1000-1500

Pomiary elektryczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych SN
- mgr inż. Fryderyk ŁASAK (Zakład Badań Elektrycznych EL-FRED, Kraków)

2.

29.11.2016

wtorek,
1000-1500

Projektowanie oświetlenia w świetle najnowszych przepisów
z przykładami obliczeń na podstawie programu DIALUX

– mgr inż. Mariusz Micek (ES SYSTEM)

grudzień

1.

6.12.2016

wtorek,
1000-1500

1. Pomiary w realizacji polityki efektywnego wykorzystania energii elektrycznej:

- Efektywność energetyczna wobec bieżących aktów prawnych i norm.

- Monitorowanie energii i mocy – oprogramowanie i urządzenia do budowy systemu EMS

– mgr inż. Paweł Bobin (SOCOMEC POLSKA Sp.z o.o., Warszawa)

2. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych. Włączanie instalacji do sieci energetycznej. Uprawnienia monterów instalacji fotowoltaicznej. Prawo i praktyka
– mgr inż. Henryk Klein (OPA-LABOR sp. z o.o., Siemianowice Śląskie)

 

Data Tytuł Miejsce Typ
Obecnie nie ma żadnych zdarzeń

Newsletter

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w Sekcji Energetyki.
Imię:
Email: